121 dagar av småländska upplevelser

25 augusti, 2017
NYHET
Ännu en sommar har passerat och pressbesöken i Jönköpings län har sprudlat. Journalister och bloggare har delat sina småländska upplevelser via sina medier på hemmaplan.

Under sommarmånaderna juni-augusti har 37 journalister och bloggare från Europa varit på pressresa i Jönköpings län. Den största andelen representanter kom från Tyskland, följt av Nederländerna. Övriga länder som besökt länet via Smålands Turism är Norge, Danmark, Sverige, Storbritannien och Schweiz.

Sammanlagt har sommarens journalister och bloggare ägnat 121 dagar åt upplevelser i Jönköpings län denna sommar, och i snitt har de stannat i cirka tre dygn.

Journalisterna representerar både bloggar större tidningar, exempelvis tyska Die Welt, engelska Daily Mirror Newspaper och norska Norsk Ukeblad.

Journalisterna har ett tydligt syfte med sin resa;  att berätta för målgruppen på deras marknad om det vi lyfter fram av unika, exportmogna reseanledningar och produkter i Jönköpings län. Smålands Turism har fångat upp dem i sitt PR-arbete och på mötesplatser i Europa. Vi tar hela ansvaret med planering, genomförande och uppföljning. En del resultat kommer ut direkt via bloggar, medan andra artiklar i stora magasin kan låta vänta på sig någon vecka eller t o m ett halvår framåt. Det vi ser är att vi medverkar till att vår region syns i enorma upplagor i hela Europa.