Digital kampanj för en positiv bild av Småland

13 juli, 2017
NYHET
I maj inleddes en digital satsning för att skapa en positiv bild av Småland som resmål. I sociala kanaler för webbsidan Visit Småland kommer en digital kampanj i fem delar att rulla för att lyfta vårt vackra Småland och aktiviteter som cykling, zip-line, fiske, vandring med flera.

Kampanjen är ett samarbete mellan Smålands Turism, Destination Småland och Regionförbundet i Kalmar, för att tillsammans skapa en heltäckande och positiv bild av Småland som destination. Syftet är att nå ut till samtidens konsumenter på de plattformar de befinner sig, med ett budskap som stärker bilden av Småland. Som bakgrund till detta ligger också ett intresse av att få högre synlighet i sociala kanaler.

Via filmer och bildspel i sponsrade inlägg sprids kampanjen på Visit Smålands Facebook och Instagram. Därifrån länkas besökarna vidare till www.visitsmaland.se, alternativt till företagens egna webbsidor.

Den digitala kampanjen är uppdelad i fem delar där varje del ha ett specifikt fokusområde. Samtliga delar kommer att rikta sig till två olika målgrupper. Familjer i åldern 25-50 år i storstäder, samt till aktiva seniorer (WHOPS) i åldern 51-65 år i storstäder. För att uppfylla syftet har samtliga fem delar i kampan paketerat Smålands övergripande identitet, känsla och erbjudande. Innehållet är väl anpassat till sociala medier och är ett långsiktigt arbete som lägger en grund för våra digitala satsningar under 2018.