Fler måltidsupplevelser i Sverige och Region Jönköpings Län

18 december, 2017
NYHET
Region Jönköpings län har många, tydliga och omtyckta smaker, råvaror och produkter i sin måltidstradition. Detta innebär fina förutsättningar för att unika måltidupplevelser kan utvecklas, då efterfrågan är så stor.

Allt tyder på att både utländska och nationella besökare, och inte minst vi själva, uppskattar och längtar efter att uppleva platsers unika mat- och smakarv.

För besöksnäringsföretagaren innebär detta ett gyllene tillfälle för lönsam produktutveckling av autentiska, platsbundna måltidsupplevelser, då efterfrågan är stor.

Under våren kommer flera insatser för att stödja företagens utveckling av måltidsupplevelser. Håll utkik efter fördjupningskurser i produktutveckling, till exempel den stora kunskapsdagen på temat; Måltidsupplevelelser.

Utländska besökare är export
Smålands Turism samverkar med Visit Sweden i regeringsuppdraget kopplat till Livsmedelsstrategin gällnade att utveckla exportmogna måltidsupplevelser. Tillsammans med 19 svenska regioner och städer kraftsamlar vi för måltidsupplevelser som stärker vår konkurrenskraft som måltidsdestination, attraherar nya målgrupper och att måltidupplevelsen skall bli den starkaste reseanledningen till Sverige, på sikt.

Mathantverk är viktigt för besöksnäring
Äkta måltidsupplevelser blir möjliga genom unika produkter. Gå Eldrimners kurs i frukt- och bärförädling på Stora Segerstad, Reftele.

 

För att ta del av erbjudanden, följ oss på sociala medier (@smalandsturism) eller besök hemsidan, www.smalandsturism.se.