Fördelaktig momsreform för naturguidningar

15 januari, 2018
NYHET
Tusentals guideföretag jublar - 2018 kom med goda besked! Momsen på naturguidningar sänks till sex procent, och beslutet väntas gynna Sveriges position internationellt genom att konkurrensen och attraktionskraften för landet ökar.

Med ett ras på 19 procent blir momsen för naturguidningar ensiffrig. Företag som sysslar med guidning inom vilt- och fågelskådning, turer till fots, skidor, skridskor eller cykel berörs av den nya momsen. Hur vida turridningar, hundspannsturer och forsränning kommer att omfattas av samma reform är ännu inte klarlagt. Det som i dagsläget gäller för att omfattas av reformen, är förevisningar på naturområden.

 

”Naturområden” avser de områden som ligger utanför tätorterna, samt naturreservat och nationalparker. Skyddade områden i tätorter räknas också när det gäller den nya reformen. Definitionen av ”naturområden”, samt övriga definitioner, har Skatteverket gjort.

 

Intresset för att uppleva svensk natur är stort, framförallt från utländska besökare. Momssänkningen är en viktig markör från regeringen, som visar att naturturism är en näring att räkna med i framtiden. Vi på Smålands Turism hoppas att sänkningen kommer att ha positiv inverkan på näringens utveckling.

 

Ekoturism.org kan du läsa mer om den nya reformen, och vad den innebär och innefattar.