Det går fortsatt bra för besöksnäringen i länet

9 juni, 2017
NYHET
En rykande färsk analys om tillväxt och lönsamhet i besöksnäringen Jönköpings län åren 2010-2015 presenterades i fredags för våra ägare på vår årsstämma i Tranås.

Magnus Johansson och Mina Mashouri från Bisnode har haft uppdraget av Smålands Turism att undersöka utvecklingen, de senaste fem åren, hos 708 turismrelaterade företag (aktiebolag) i länet.

Metoden, den s.k Simplermetoden, visar företagens konkurrenskraft och mätningen görs enligt samma metod som Region Jönköpings län mäter övrigt näringsliv i länet. I jämförelse med dessa står sig besöksnäringen riktigt bra och visar på kraftig tillväxt i antal anställda och företag under perioden. Vad gäller procentuell tillväxt i anställda och företag ligger vår näring i topp tillsammans med företagsservice och hälso- och sjukvård.

Tillväxt under perioden 2010-2015
Totala näringslivet i Jönköpings län Turismrelaterade företag i Jönköpings län
Tillväxt förädlingsvärde +27% +57%
Tillväxt antal anställda + 7% +31%
Tillväxt i antal företag +27% +41%

Mätningen görs på aktiebolag inom besöksnäringen vilket innebär att det inte är hela bilden av vår växande näring.

En stor del av besöksnäringens företag är handelsbolag, enskilda firmor och kommanditbolag. 2015 var dem ca 880 st, vilket står för 55% av totala antalet företag. Dessa sysselsätter 10% av de anställda i besöksnäringen och står för 9% av omsättningen. Denna typ av företag har vi svårare att fånga upp i denna typ av mätningar.

Särskilt intressant att följa är att samtliga kommuner i länet har tillväxt i antal anställda inom besöksnäringen och Habo kommun är den kommun som växer snabbast här. Jönköpings kommun, som största kommun i länet, skapar självklart den större andelen av det förädlingsvärde som skapades av besöksnäringsföretagen i Jönköpings län 2015.

Nu ser vi fram emot Tillväxtverkets mätning av antalet besökare och dess utveckling under 2016, som kommer presenteras runt midsommar. Då får vi de definitiva siffrorna på antal gästnätter och omsättningssiffror för turismåret 2016. Det återkommer vi med under juli.

Vi önskar alla en härlig sommarsäsong ute i hela länet med många nöjda gäster och fortsatt goda affärer för våra duktiga företagare!

Välkommen att kontakta VD, Lena Larsson vid intresse av hela rapporten från Bisnode.