Holländska researrangörer bearbetas i nytt B2B-projekt

1 februari, 2016
NYHET
Under flera år har vi framgångsrikt samarbetat i ett partnerskap med VisitSweden på den tyska marknaden med syfte att få fler tyska researrangörer att sälja våra produkter. Resultatet visar sig i att allt fler hotell och andra anläggningar finns med med sina produkter i tyska researrangörers utbud och antalet tyska gästnätter till vårt område ökar inom samarbetet.

Nu påbörjar vi ett liknande arbete på den holländska marknaden. Profilen hos de holländska målgrupperna stämmer väl överens med vårt utbud och vår förhoppning är att även detta samarbete ska bli framgångsrikt.

Studieresa till Utrecht

Som ett första led i det nya samarbetet arrangeras en studieresa till turistmässan Fiets & Wandelbeurs (cykel, vandring) i Utrecht i slutet på februari. Temat för resan är Multi Outdoor och några utvalda företag i länet deltar i resan till självkostnadspris.

Syftet med resan är att öka kännedomen om den holländska marknaden och ge insikt i vad målgrupper söker i Sverige i allmänhet, och vad gäller Multi Outdoor upplevelser i synnerhet. Multi Outdoor är ett segment som efterfrågas allt mer av intressenter och målgrupper i Nederländerna samt Flandern. I programmet medverkar VisitSweden men även holländska researrangörer och en workshop kommer nya produkter för den holländska marknaden att tas fram.

Varför är researrangörer viktiga?
  • Största önskemålet om restyp till Sverige är en rundresa. Detta är den mest komplicerade formen av resa att ordna själv utan bakgrundskunskap om landet. Vid rundresor väljer därför många utländska besökare att boka sin resa via en researarngör.
  • Nationella resegarantier ger stor trygghet för resenären.
  • På flera marknader, såsom bland annat Tyskland och Nederländerna, har researrangören mycket hög status, bland annat i fråga om prissättning där utländska resenärer förutsätter att de får det billigaste priset genom att boka via en researarngör (att jämföras med Sverige där åsikten ofta är den motsatta).
  • Researrangörer är ett viktigt instrument för förstagångsresenärer. Vid första resan till ett nytt land väljer många att boka via en researrangör, researrangören är därför en ingångsport för att få framtida återkommande resenärer. Chartern till Jönköping har över 80% förstagångsresenärer.
  • Gratis reklamplats! Researrangörer investerar mycket i marknadsföring för att nå sina kunder. Många i olika typer av media, t ex i sociala kanaler.
  • Researrangörer genererar ofta tidiga bokningar. En releasetid på runt 28 dagar gör det enklare för besöksnäringsföretagen att planera sina och sina anställdas arbetstid än sistaminuten bokningar.
  • Researrangörerna arrangerar resor utanför högsäsong, vilket förlänger besöksnäringsföretagens säsong.
  • Utländska resenärer har högre ställda kvalitetskrav än svenska på en semester i Sverige. En researrangör kan ge kvalitetsgaranti.
  • Avgörande på marknader med visumkrav som Ryssland, Kina och andra snabbväxande ekonomier i och utanför BRIC.