Oväntat besök…?

30 augusti, 2017
NYHET
Som ett led i satsningen Hållbar Produktutveckling för Export har det i sommar genomförts ett drygt fyrtiotal besök på små och stora verksamheter i Jönköpings län.

De flesta besöken har varit obokade och därmed ”hemliga”. Hemliga besök är första steget i den metod för hållbar affärsutveckling som Jönköpings län och flera andra regioner valt att arbeta med. Se swedishwelcome om metoden och mer om satsningen som ger denna möjlighet.

Framöver kommer många att få erbjudandet att fullfölja genomlysningen av sitt företag. Det innebär ett bokat besök med ett par timmars diskussion och genomgång både av det som observerades vid förstabesöket och det som gås igenom under det bokade besöket. Det senare sker med fördel under en lugnare period på året. Processen resulterar i en rapport med beskrivning av vad som kommit fram under båda besöken samt förslag på förbättringar. Metoden är uppskattad för den opartiska, icke hemmablinda blicken som rådgivaren har. Denne kommer ändå alltid som en vän. Målet är en bättre, mer hållbar, exportmogen och framgångsrik verksamhet!

  • Vet du inte om du har haft besök i sommar men är nyfiken?
  • Vill du undersöka dina möjligheter till att framöver erhålla affärsutveckling inom Hållbar Utveckling för Export, med Swedish Welcome?

Ta då kontakt med Johan Delfalk eller Emilia Sundberg som arbetar med Hållbar Produktutveckling för Export.

Johan Delfalk: johan.delfalk@smalandsturism.se
Emilia Sundberg: Emilia.sundberg@smalandsturism.se