Produktionsstart utländsk Smålandsbroschyr

10 november, 2016
NYHET
Har du annonserat i Smålandsbroschyren tidigare? Om du hade tänkt fortsätta med det så kan vi meddela att det kommer att bli förändringar från och med nästa år.

Inför 2017 kommer vi att ta fram en inspirationsbroschyr i två språkupplagor, en på tyska och en på engelska. Broschyren som inte kommer att innehålla några annonser ska distribueras på plats i Tyskland och Nederländerna först och främst, men kommer att kunna användas på andra tysk- och engelskspråkiga marknader så klart.

Broschyren kommer inte att innehålla en karta som brukligt, utan vi har istället valt att ta fram en fristående karta i samband med företaget Chefen & Chefen Kartguiden AB. Många av er är säkert bekanta med Småland & Öland-kartan som förlaget har producerat under flera år. Kartan kommer att tryckas i 40 000 ex och framsidan kommer att vara densamma som vårt övriga Smålandsmaterial, hög igenkänningsfaktor alltså! Förlaget kommer att rikta ett erbjudande till alla som medverkat med annons i årets utländska Smålandsbroschyrer med minst en kvartssida eller mer. Kartan kommer att distribueras via annonsörer samt på turistbyråer i Småland.

Vårt val i marknadskommunikationen grundar sig i beslutet att styra in vår marknadskommunikation mot inspiration genom storytelling. Vist Sweden har gjort noggranna analyser på våra olika prioriterade marknader och i sin nya kommunikationsstrategi är storytelling, inspiration och image viktiga verktyg. Vi kommer att göra urval och i redaktionellt manér beskriva ett urval av Smålands olika företeelser och besöksmål på ett sätt som passar utlandsmarknaderna och dessutom korrelerar med Visit Swedens marknadskommunikation, allt för att nå största möjliga effekt!

För marknadskommunikation på den svenska marknaden hänvisar vi till era lokala kontakter som nästan uteslutande producerar egna broschyrer med annonseringsmöjligheter i många fall. De lokala turistbyråerna ser också till att du finns med i vår Smålandsgemensamma databas som vi visar upp på www.visitsmaland.se!

Vill du annonsera i Kartguiden?

Kontakta maria.saarinen@kartguiden.se

Exempel prisbild 1 annonsruta (62×42 mm) 4 600:- , två rutor 8 000:-

Läs mer om Chefen & Chefen Kartguiden AB och deras produkter.