Satsar på kompetensutveckling

7 oktober, 2017
NYHET
Digitaliseringen är en omvälvande kraft som påverkar hela samhället, så även besöksnäringen. Den pågående utvecklingen går i rasande takt och ställer krav på företag att totalt förändra sitt sätt att göra affärer.

Det är inte alltid lätt att veta vad som behövs för att nå ut i bruset; vilka kanaler ska jag till exempel befinna mig i? Klart är att en digital frånvaro drastiskt minskar möjligheterna till affärer. Som en del i Smålands turisms utvecklingsarbete med att stödja företagen i att ta fram exportmogna produkter för en hungrig utländsk marknad, har det därför hållits två olika kurser under de gångna veckorna.

Lärorik kurs i mobilfoto
Under de gångna veckorna har därför våra besöksnäringsföretag i länet fått möjlighet att gå två kurser i ämnet. I slutet av september höll fotograf Fredrik Broman en spännande kurs i mobilfoto, där deltagarna fick lära sig hur de kan marknadsföra sina företag genom att ta bra bilder för sociala medier med hjälp av sin smartphone. Allt från redigering av bilder direkt i mobilen till komposition och hur vi kan tänka kring olika teman i bilderna lärdes ut. Fredrik berättade också om arbetet med Swedish Lapland som han följt på nära håll under många år och som resulterat i ett bra samarbete mellan besöksnäringsföretagen i regionen. Han berättade vidare om den lodge han driver nära en älv i de norrländska skogarna och som lockar besökare från när och fjärran, mycket tack vare den fantastiska naturen.

Workshop i digitalisering
Första veckan i oktober hade företagen under två tillfällen chansen att delta i en digitaliseringsworkshop med Chrille Peterson, digital strateg från företaget Sprint Works. Här låg fokus på en övergripande genomgång av digitaliseringens omvälvande påverkan på samhället, vårt sätt att konsumera, samt på olika branscher som ingen tidigare hade trott skulle förändras i första taget. Ett exempel på det är hotellbranschen som utmanats rejält i och med digitala tjänster som hotels.com och Airbnb. Ett annat exempel är företaget Uber, som satt taxibranschen i gungning. Chrille menade också att företag idag måste bli digitaliserade, annars riskerar de på sikt att självdö.

De flesta deltagarna kunde konstatera att digitalisering är viktig för deras företag, men att vägen dit är en utmaning. Svårigheter som många upplever är att tiden inte räcker till och att det är besvärligt att veta i vilka kanaler man ska synas för att nå rätt målgrupp, samt hur detta ska göras för att få största möjliga utdelning.

Individuell coachning för företag

Flera företag är redan igång med att utveckla olika sociala kanaler. För de företag som dedikerat vill fortsätta att arbeta med digitalisering och utveckla sina strategier för närvaro i olika kanaler, så finns nu ett unikt tillfälle till individuell coachning med Chrille Peterson. Det är högt tryck på platserna, så anmäl ditt intresse snarast möjligt till johan.delfalk@smalandsturism.se.