Teori möter praktik – vi samarbetar med JIBS

22 juni, 2016
NYHET
Under våren har Smålands Turism samordnat regionens företagare i ett nytt samarbetsprojekt med Jönköping International Business School, JIBS, där studenter omsatt sina nya kunskaper i marknadsföring, i skarpa projekt.

På JIBS jobbar man mycket med att sammanföra studenter med det lokala näringslivet. Kursen Marketing Management ingår i utbildningen för alla förstaårsstudenter på skolan och en del av kursen är ett grupprojekt som innebär marknadsföringsaktiviteter ute i organisationer. Samarbetet med Smålands Turism och därmed lokala entreprenörer inom turismnäringen är nytt för i år.

Nio företag och företagskonstellationer från länets besöksnäring har tagit tillfället att jobba med studenter i A-kursen Marketing Management. Flera av företagarna har nyligen genomfört Kurbits Export-kursen och merparten har också medverkat på Swedish Workshop 2016 i Jönköping. Företagen är nöjda med studenternas insatser och tycker att samarbetet har fungerat bra.

Företagen uttalar sig

Jan Evansson på Ramoa Adventure Village, RAMOA:
– Jag hade tagit ganska noga reda på vad jag kunde förvänta mig av studenterna och hade formulerat en tydlig kravspec utifrån det. Studenterna fick välja mellan fyra olika uppgifter som jag formulerat. De valde att benchmarka vår verksamhet mot konkurrenter i några av våra målgrupper. De fick själva söka upp konkurrenter som de tyckte var relevanta. Det ledde till att de delvis valde aktörer som jag själv inte ens skulle räkna som konkurrenter, vilket var intressant. Det var nyttigt att låta fem par utomstående ögon analysera vår verksamhet och de gjorde ett bra jobb. Det var också ett jobb som jag aldrig hade tagit mig tiden att göra själv, så det var värdefullt.

 

Jessica Hagård på Hagårds Lagård:
– Det har varit jättetrevligt att träffa studenterna, säger Jessica. – Det enda som krävdes av oss var egentligen att avsätta lite tid. Det har tagit några timmar, men det var det väl värt.  Hon berättar att hon först hade en tanke om vad hon ville ha hjälp med som inte riktigt stämde med kursens innehåll.

– Det ledde till ett bra samtal, säger Jessica. Studenternas handledare hjälpte till att justera uppgiften så att den skulle passa bättre för båda parter. I slutändan blev det ett bra upplägg. Vi fick hjälp av studenterna att konstruera och genomföra enkätundersökningar för att undersöka hur kunders förväntningar inför en konferens ser ut, och även hur nöjda man varit efter genomförd konferens hos oss. Prissättningen, som var vår ursprungliga tanke, kom faktiskt också med på ett hörn.

 

Paul Brinkman på Wiredaholm golf och konferens:
– Vi har ställt om vår marknadsföring från print-annonser och radioreklam till reklam i sociala medier (Facebook). Vi ville få ett förslag på hur vi ska använda pengarna som är avsatta till det. Vi har själva ingen stor kunskap om marknadsföring i sociala medier och kände därför att det vore bra med kompetens utifrån.

 

Fortsatt samarbete

Även från JIBS sida är man nöjd. – Vi har fått ett positivt gensvar från studenterna och vår förhoppning är att etablera ett långsiktigt samarbete med Smålands Turism, berättar Ida Lång, projektledare på JIBS.

Anna Hegethorn som är affärsutvecklare på Smålands Turism berättar att de företag som är utvalda är några av de mest exportorienterade företagarna inom besöksnäringen i vår region.
– Studenterna på kursen är i hög grad internationella, kursen är helt på engelska och därför passar det extra bra att de gör sina arbeten ihop med några av de mest exportorienterade och internationella besöksnäringsföretagarna i vårt län, säger Anna Hegethorn.

– Vi tycker det är så roligt att företagen har uppskattat JIBS-studenterna och deras insatser och det finns all anledning att utveckla fler samverkansplattformar för den växande besöksnäringen i länet med Jönköping International Business School, avslutar Anna Hegethorn.

Företag som deltagit

Småland Resorts, Hans Palmgren
Hooks Herrgård, Therese Edberg
Wiredaholm Golf och konferens,Paul Brinkman
Hagårds Lagård,Jessica Hagård
RAMOA – Ramkvilla Outdoor Activity, Jan Evansson
Wallby Säteri, Magnus Nyman
Kleva gruva, Henryk Hörner (2 st studentgrupper)
Guldvaskningen i Ädelfors, Rolf Guldström
EMventure, Ronny Waumans

Jessica Hagård tillsammans med familjen

Jan Evansson på Ramoa

Henryk Hörner på Kleva Gruva