Uppstart med Småland 2018, samt karta!

30 augusti, 2017
NYHET
Inför 2018 kommer vi att göra en uppdatering av 2017 års inspirationsbroschyr, som gjordes i två språkupplagor, en på tyska och en på engelska. Broschyren innehåller inga annonser och distribueras huvudsakligen på plats i Tyskland och Nederländerna, men kan också användas på andra tysk- och engelskspråkiga marknader.

Broschyren innehåller ingen karta, utan vi har istället valt att ta fram en fristående karta i samarbete med företaget Chefen & Chefen Kartguiden AB. Kartan kommer att tryckas i 53 000 ex (ökad upplaga sedan 2017) och framsidan kommer att vara densamma som vårt övriga Smålandsmaterial.  Kartguiden kommer erbjuda de som tidigare annonserat att förnya sin annons. Turistaktörer i Småland erbjuds också möjlighet att annonsera. Kartan kommer att distribueras via annonsörer samt på turistbyråer i Småland.

Vårt val i marknadskommunikationen grundar sig i beslutet att styra in vår marknadskommunikation mot inspiration genom storytelling. Vist Sweden har gjort noggranna analyser på våra olika prioriterade marknader och i sin nya kommunikationsstrategi är storytelling, inspiration och image viktiga verktyg. Vi kommer att göra urval och i redaktionellt manér beskriva ett urval av Smålands olika företeelser och besöksmål på ett sätt som passar utlandsmarknaderna och dessutom korrelerar med Visit Swedens marknadskommunikation, allt för att nå största möjliga effekt!

Vill du annonsera i Kartguiden? Kontakta Maria, maria.saarinen@kartguiden.se

Exempel prisbild 1 annonsruta (62×42 mm) 4 600:- , två rutor 8 000:-, fyra rutor 13 000:-, sex rutor 20 000:-

Läs mer om Chefen & Chefen Kartguiden AB och deras produkter.