Utveckla ditt företagande med studenter från JIBS

2 december, 2016
Smålands Turism har sedan tidigare ett samarbete med Jönköping International Business School och nu tar vi samarbetet vidare och erbjuder två varianter av samverkansformer. Engagerade studenter erbjuder företag att jobba helhjärtat med företagens utvecklingsbehov som en viktig del i sin utbildning. Smålands Turism stöttar företagen och studenterna i vägval med analysunderlag, regionens och nationens prioriterade utlandsmarknader, besöksnäringsspecifik ekonomi och management fokusering med mera.

Alternativ 1: Hjälp i utlandsetablering, start januari

Detta erbjudande riktar sig till företag som antingen är intresserade av att etablera sig på en ny marknad eller förbättring av befintliga etableringar. Studenter som läser sin sista termin på en masterutbildning gör en analys av den marknad företaget är intresserad av tillsammans med Smålands Turism och undersöker förutsättningarna för att satsningar ska bli framgångsrika.

Studentgruppen består av 3-4 studenter på Masternivå och arbetet utförs under perioden januari-mars 2017. Varje studentgrupp har två handledare, en från JIBS och en från Smålands Turism. Företaget tillhandahåller en kontaktperson som bistår studenterna med nödvändig information under hela projektets gång och är dialogpartner.

Anmäl intresse Anna Hegethorn senast 19 dec enligt principen först till kvarn.

 

Alternativ 2: Fadderföretag, start mars

Att vara fadderföretag betyder att företaget får två olika projekt utförda av en och samma studentgrupp, vilket innebär att studenterna lär sig företaget mer ingående och företaget får lära känna och ”pröva på” studenterna över en längre tid. Projekten ingår i två olika kurser som genomförs under en 10-veckorsperiod vardera och handlar om något av följande områden:

  • Marknadsföring
  • Organisation och ledarskap
  • Strategy och Technology (handlar om olika affärsmodeller och strategiska frågor)

Studenterna läser kurserna under första och andra studieåret i sitt studieprogram. Företaget kan välja frågeställningar inom marknadsanalys, kundundersökningar, medarbetarundersökningar, genomlysning av affärsmodellen bland annat. Smålands Turism är mentor för studenterna och företaget genom hela fadderperioden.

Studentgruppen består av 3-5 studenter inom civilekonom eller kandidatprogram och arbetet utförs under vårterminen 2017, 10 veckor varje period med start i februari/mars.

Anmäl intresse till Anna Hegethorn, löpande antagning enligt principen först till kvarn.

Företagen uttalar sig

Under våren 2016 deltog ett antal företag i ett samarbetsprojekt med JIBS. Läs om deras erfarenheter.

Jan Evansson på Ramoa Adventure Village, RAMOA:
– Jag hade tagit ganska noga reda på vad jag kunde förvänta mig av studenterna och hade formulerat en tydlig kravspec utifrån det. Studenterna fick välja mellan fyra olika uppgifter som jag formulerat. De valde att benchmarka vår verksamhet mot konkurrenter i några av våra målgrupper. De fick själva söka upp konkurrenter som de tyckte var relevanta. Det ledde till att de delvis valde aktörer som jag själv inte ens skulle räkna som konkurrenter, vilket var intressant. Det var nyttigt att låta fem par utomstående ögon analysera vår verksamhet och de gjorde ett bra jobb. Det var också ett jobb som jag aldrig hade tagit mig tiden att göra själv, så det var värdefullt.

 

Jessica Hagård på Hagårds Lagård:
– Det har varit jättetrevligt att träffa studenterna, säger Jessica. – Det enda som krävdes av oss var egentligen att avsätta lite tid. Det har tagit några timmar, men det var det väl värt.  Hon berättar att hon först hade en tanke om vad hon ville ha hjälp med som inte riktigt stämde med kursens innehåll.

– Det ledde till ett bra samtal, säger Jessica. Studenternas handledare hjälpte till att justera uppgiften så att den skulle passa bättre för båda parter. I slutändan blev det ett bra upplägg. Vi fick hjälp av studenterna att konstruera och genomföra enkätundersökningar för att undersöka hur kunders förväntningar inför en konferens ser ut, och även hur nöjda man varit efter genomförd konferens hos oss. Prissättningen, som var vår ursprungliga tanke, kom faktiskt också med på ett hörn.

 

Paul Brinkman på Wiredaholm golf och konferens:
– Vi har ställt om vår marknadsföring från print-annonser och radioreklam till reklam i sociala medier (Facebook). Vi ville få ett förslag på hur vi ska använda pengarna som är avsatta till det. Vi har själva ingen stor kunskap om marknadsföring i sociala medier och kände därför att det vore bra med kompetens utifrån.