Vi kraftsamlar kring export

24 mars, 2016
NYHET
Det går bra för besöksnäringen! Under 2014 ökade turismens exportvärde (utländska besökares konsumtion i Sverige) med 12,5 procent.

Smålands Turism bjuder in till exportseminarium

Smålands Turism ser enorma möjligheter bland regionens företag inom besöksnäringen. Våra utvalda marknader efterfrågar ett utbud som mycket väl stämmer överens med det vi kan leverera, men vi behöver paketera utbudet på ett sätt som passar våra utländska marknader. Som ett led i kraftsamlingen kring export bjuder Smålands Turism in till Exportseminarium den 7 april.

Seminarieprogram

Medverkande är Anne Tusveld- Travel Trade och Event Manager på VisitSweden i Nederländerna som berättar om den holländska och belgiska marknaden:
”Vi vet vad kunderna söker, ni har produkterna!”

Kim Ross – International Tourism Development Advisor med ett förflutet på VisitScotland och Swedish Welcome – pratar bl a om produktutveckling och kvalitetssäkring i ett föredrag med titeln: ”How to sell a storm”

Erik Abrahamsson Grand Public Communication – kommunikationsbyrån som har uppdraget att stärka och kommunicera varumärket Småland: ”Så här stärker vi det småländska varumärket”

Staffan Davidsson, Volvo IT presenterar Triptale – appen som gör resan genom Småland spännande och minnesvärd: ”Samverkan mellan starka varumärken gör skillnad.”

Diplomering av företag inom Kurbits Export

Under hösten och vintern har nio företag deltagit i affärsutvecklingsmetoden Kurbits som är ett nationellt affärsutvecklingsprogram skräddarsytt för besöksnäringen och Kurbits export är ett fördjupningsprogram för företag som vill ta steget mot, eller ta nästa steg på, en internationell marknad. Syftet med Kurbits Exportprogram är att företaget ska bli moget att producera, marknadsföra, sälja och leverera turistiska produkter för andra marknader än den svenska. Deltagarna är nu redo att ta emot sina diplom för väl utfört arbete inom Kurbits Export. Diplomen delas ut på Exportseminariet.

Fakta

Den totala exporten av varor och tjänster i Sverige ökade med 5,1 procent under samma period och därmed tar besöksnäringen ledning i exportligan i jämförelse med andra viktiga varuområden som industrimaskiner, livsmedel, järn och stål, personbilar samt trävaror. Antalet utländska övernattningar i Sverige ökade med 10,5 procent under 2015. Störst ökningar noterades på andelen långväga gäster från länder som Kina, Indien och USA. Även logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade, ökningen på 8,9 procent genererade totalt 22,5 miljarder. (Källa: Tillväxtverket)