De viktigaste aktörerna på nationell nivå inom besöksnäringen är VisitSweden, Tillväxtverket och Visita samt Svensk Turism.

VisitSweden

VisitSweden är ett kommunikationsbolag med uppdraget att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser nationellt. VisitSweden har kontor på tolv utlandsmarknader och i vår egen marknadskommunikation är de en viktig part. VisitSweden samordnar kampanjer och har stor kompetens om vad enskilda marknader efterfrågar och vilka marknadskanaler som är mest betydande.

Läs mer om VisitSwedens verksamhet

Tillväxtverket

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att utveckla näringspolitiska insatser inom besöksnäringen. Deras insatser ska främja turistföretagande och entreprenörskap genom samverkan, kunskapsbildning och olika projektsatsningar. Tillväxtverket ansvarar för inkvarteringsstatistiken och arbetar bland annat med hållbar destinationsutveckling. En rad intressanta publikationer inom olika ämnesområden finns att ladda hem från deras hemsida.

Besök Tillväxtverkets webbplats

Svensk Turism och Strategi 2020

Svensk Turism AB ägs av ca 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag, alla verksamma inom den svenska besöksnäringen.

Tillsammans med flera stora aktörer inom besöksnäringen ha Svensk Turism tagit fram en strategi som ledstjärna för utveckling av den svenska besöksnäringen.  Besöksnäringen har en stor tillväxtpotential och som exportnäring är besöksnäringen större än andra näringar som exempelvis träindustrin, bilindustrin och stålindustrin. Tillväxtpotentialen är stor, men det är också konkurrensen. Strategin tar sikte på år 2020 och ett antal mål är formulerade, omsättningen ska fördubblas och antalet anställda ska fördubblas till år 2020 med år 2010 som utgångsläge.

Svensk Turism har tagit fram en film om besöksnäringens betydelse och tillväxtpotential.

Se filmen

Läs mer om Svensk Turism AB

Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita är besöksnäringens företrädare i politiska frågor och som branschorganisation hjälper Visita företagen att växa och utvecklas.

Besök Visitas webbplats