Dialogmöte: långsiktigt hållbar matproduktion

Är du producent, livsmedelsförädlare, grossist eller restaurang/butiksägare, upphandlare i offentlig verksamhet, politiker eller en matintresserad kund så är du varmt välkommen att dela din kunskap och din vision med oss. Samverkansgruppen för Livsmedelsstrategin i Jönköpings län bjuder in till dialogmöte, för att ta fram en strategi som ska vara långsiktigt hållbar och ha en målbild för hur vi ska utvecklas fram till 2030.

Till dialogmötet har vi bjudit in Ove Karlsson från SLU/KCF. SLU är Sveriges Lantbruksuniversitet. KCF, Kompetenscentrum företagsledning, knyter samman Sveriges Lantbruksuniversitet och näringslivet inom de gröna näringarna. Deras mål är att utveckla och skapa framgångsrika, lönsamma och hållbara företag. Ove Karlsson är agronom och har en bakgrund som företagsrådgivare, bankman. Han har också farenhet av att leda utvecklingsprojekt.

Fika ingår, meddela Nina Elmsjö (010-2236000) om du har någon allergi.

TILLFÄLLEN
20 september klockan 18.30 – 21.30 på Träcentrum, Framtidsvägen 1, 571 35 Nässjö
25 september klockan 18.30 – 21.30 på Gummifabriken, Magasinsgatan, 331 34 Värnamo

Anmäl dig via Länsstyrelsens webbplats, senast den 18 september. 

Dokument