Final Matverk

Finalen i matverkstävlingen, där företag med lokalt producerade råvaror kan tävla ensamma eller i lag.

Länk till anmälan samt mer information hittar du i bifogad fil.

Dokument