Nationell konferens i Karlstad med tema Natur- och äventyrsturism

Temadag om Naturturism. Inspirerande föredrag av nationella och internationella föreläsare. Inbjudan och program kommer inom kort.

25-26 oktober

Uppföljning på förra årets ATTA (Adventure Travel Trade Association) träff i Västerås där ett hundratals företagare och aktörer från hela landet samlades under två dagar.

Utdrag ur årets program: Digitalisering och förändring

Malin Zetterlund, Bond Communication ger tips och inspiration på hur vi ska förhålla oss i en värld i allt snabbare förändring

Ann Heidi Hansen, Upplevelsedesign”Dr Gåshud” Ann Heidi Hansen om upplevelsens dramaturgi.

Nationella Naturturismstrategin Nulägesrapport; vad har hänt sen sist

Per Jiborn, Svenska Ekoturismföreningen

Visit Sweden, Jenny JonevretVisit Swedens nya kommuniktionsstrategi samt exempel på vad som gjorts hittills.

Under dagarna finns även tillfälle till nätverkande med kollegor från hela landet.