Temadag: Skapa mervärde av yrkesfiskad fisk från Vättern

Förädlingsgraden från yrkesfisket runt Vättern är idag hög men det finns relativt outnyttjade arter som skulle kunna nyttjas i högre grad. Samtidigt kan möjligheten att äta lokalfångad fisk från Vättern stärkas, till nytta både för lokala konsumenter och turister. Leader Vättern bjuder därav in till en Temadag med fokus på hur man kan skapa mervärde av fångad fisk från Vättern. Temadagen ska vara till nytta inte bara för yrkesfisket utan även för andra som är berörda av eller påverkar förutsättningarna för yrkesfisket i Vättern, från beslutande och förvaltande myndigheter till konsumenterna via uppköpare, krögare och förädlare.

Temadagen ska fokusera på att visa:

  • Utvecklingsmöjligheter till att skapa mervärde av fisk från Vättern
  • Goda exempel inom temat
  • Insjöfiskets betydelse, yrkesfiskets roll ur ett folkförsörjningsperspektiv, turism- och

    konsumentperspektiv.

Förutom föredrag kommer det även att vara gruppdiskussioner eller paneldiskussioner. Syftet med Temadagen är bland annat att fånga upp och vidareutveckla projektidéer inom temat och vår förhoppning är att dagen kan leda till nya kontakter och inspiration till vidare satsningar för att utveckla fisk och kräftor från Vättern.

Ett detaljerat program kommer skickas ut inom kort. Kontakta gärna Malin Setzer, malin.setzer@lansstyrelsen.se eller 010-223 63 61 om ni tänker delta eller om ni har några frågor om Temadagen.