Marknadssatsningar

Vi riktar våra marknadsföringsinsatser till utvalda marknader; Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Urvalet grundar sig i resmönster, Småland är till exempel det landskap i Sverige som tar emot flest tyska turister. Vårt produktutbud är också en nyckelfaktor, vi kan leverera det som efterfrågas.