Utveckling

Affärsutveckling utvecklar företagen

Affärsutveckling

Kunskap om olika marknader och målgrupper och efterfrågebilder avgör vilka utvecklingsområden som prioriteras i vårt utvecklingsarbete. Likaså är omvärldsbevakning och kompetensutveckling viktiga områden för vilka prioriteringar vi gör.

Nätverksträffar

Nätverksträffar är ett viktigt forum för vårt utvecklingsarbete, dels utgör de en arena för företagen att träffas och utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter som kan leda till nya samarbeten. Under året har vi arrangerat träffar med olika temainriktningar.

Kurbits

Under året har 8 företag deltagit i Kurbits export, en affärsutvecklingsmetod med inriktning på export.

 

Dela den här sidan