Marknad

Nederländerna

Holländska researrangörer bearbetas i nytt B2B-projekt

2016 anslöt sig Smålands Turism till ett B2B-samarbete med Visit Sweden i Nederländerna, som även verkar på den belgiska marknaden. Tidigare har den holländska marknaden haft stort fokus på stugbyar och vårt område har inte haft kapacitet att leverera.

Efterfrågebilden har dock blivit annorlunda, marknaden har mognat och efterfrågar även andra produkter. Medverkan i B2B motiverar medverkan i andra aktiviteter på denna marknaden och med en diversifierad efterfrågebild får vi avsättning för flera typer av produkter. Den belgiska marknaden efterfrågar nämligen en exklusivare typ av produkter.

Tillväxtpotential

Visit Swedens marknadsundersökningar visar att det finns en stor tillväxtpotential på den nederländska marknaden för Sverige (och Småland).

  • 54 % – har aldrig besökt med är intresserade av att besöka
  • 25 % – besökt och intresserad av att besöka igen
  • 4 %   – besökt men inte intresserad av att besöka igen
  • 14 % – inte besökt och inte intresserad av att besöka

Källa: Visit Swedens marknadsprofil

Dela den här sidan