Marknad

Storbritannien

Tillväxtpotentialen i Storbritannien är stor!

Totalt är 88 procent av de globala resenärerna i Storbritannien intresserade av att besöka Sverige på semester. Många av dessa har aldrig besökt Sverige på semester tidigare, så det skulle bli deras första besök. Bland de 33 procent som har besökt Sverige tidigare på semester är majoriteten intresserade av att återvända, vilket är ett kvitto på att de fick en bra upplevelse och är nöjda med sitt besök!

Besökare från Storbritannien ökade sitt semesterresande till Sverige under 2014 och med 718 900 besök (både endags- och flerdagsbesök) stod brittiska besök för 4 procent av samtliga utländska besök under 2014 enligt Tillväxtverkets gränsundersökning IBIS.

Med 603 000 brittiska flerdagsbesök ligger Sverige på 16:e plats bland britternas utlandsdestinationer i Europa utifrån antal ankomster 2014.
Britternas övernattningar står för 5 procent av alla utländska, kommersiella övernattningar i Sverige (2016). Totalt hade Sverige 858 000 övernattningar från Storbritannien förra året, vilket är en ökning med 11,2 procent från året innan.

Besökare från Storbritannien konsumerade i snitt för 622 svenska kronor per person och dag under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1 085 svenska kronor från samtliga utländska besökare.

Totalt är det 88 procent av de globala resenärerna i Storbritannien som anger att de är intresserade av att besöka Sverige på semester, vilket motsvarar 9,3 miljoner britter.

Källa: Tourism Economics, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör, Inkvarteringsstatistik 2015 Tillväxtverket/SCB, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 Visit Sweden/GfK.

Dela den här sidan