Träff 1: Träff på Store Mosse – Swedish Welcome, export och Kurbits

Företagen träffas på Store Mosse

Den 25 februari samlades företag och tjänstemän till en träff på Naturum Store Mosse. Programinnehållet var bland annat Swedish Welcome och Kurbitsutbildningar och Lena Larsson informerade om aktuella marknadssatsningar.

Lena Larsson, Smålands Turism

Marknadens efterfrågan på riktigt bra upplevelser från vår region bara ökar och ökar. Därför ser vi så mycket fram emot att ni företagare i detta nätverk blir inspirerade att ta fram nya produkter som vi kan erbjuda marknaden. Nu finns en stark samverkansplattform på plats för hela Småland – låt oss fylla den med produkter från vårt län!
När Region Jönköpings län i februari samlade länets näringsliv fick besöksnäringen stort utrymme. I framtidsanalysen var just besöksnäringen en av de tre näringsgrenar som man rekommenderade länet att satsa i. Årsbokslutet visar på 38% ökning på tyska marknaden.
Både i arbetet att jobba mot konsumentledet och återförsäljarledet ser vi stora behov av fler, mer kostsamma och komplexa upplevelser. Efterfrågan är större än utbudet i dagsläget. Nya produkter kan vi skapa tillsammans. Och förädla det befintliga utbudet kan vi också göra tillsammans. I åtta år har vi haft incoming charter från Tyskland. Från och med 1:a mars landar det två plan/dag från Frankfurt och detta öppnar upp helt nya möjligheter och marknader.
Danmark är en prioriterad målmarknad för hela Småland. Holland är en annan sådan marknad som växer. Nysatsning på norska marknaden planeras. I den stora kraftsamlingen på smålandssamarbetet har vi kunnat jobba starkt på vår hemmamarknaad för att sprida det småländska varumärket via www.smalandstid och www.mittsmaland. De teman under vilka vi förpackar och kommunicerar produkter är; Barn&Familj, Natur&Äventyr, Kultur&Design och Det goda livet.
Tre förstudier om insatser för länets besöksnäringsutveckling är framarbetade, flera av er har deltagit i detta arbete och snart kommer vi sprida dessa förstudier och söka olika finansieringsformer.

 

Föreståndare Martha Wägeús presenterade Naturum och Store Mosse nationalpark

Martha gav mötesdeltagarna i uppgift att under dagen tänka och reflektera över platsen och verksamheten som besöksspecialister vi alla är! Store Mosse är Sveriges största till stora delar orörda högmosseområde söder om Lappland. Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Genom att skydda värdefulla områden från att förstöras eller försvinna kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv. Länsstyrelsen i Jönköpings län är förvaltare av Store Mosse nationalpark och driver och ansvarar för Naturum. Fyra personer arbetar med skötsel och drift. Naturvårdsverket bekostar verksamheten.

Anders Lareke – Kurbits är affärsutveckling för besöksnäringen

Under devisen; tjäna mer på det man redan kan. Det som gör Kurbits unikt är att det är utvecklat, anpassat och designat för företag inom besöksnäringen och fokus ligger på processen och deltagarnas egen delaktighet och driv. I hela Småland har det genomförts 16 st Kurbitsgrupper varav 3 st i Jönköping län. I hela Sverige har 540 företag deltagit.
Tydliga Kurbitseffekter på dessa är; 27% har nyanställt , 40% har ändrat sin prissättning , 33% har investerat, 35% har ändrat sin marknadsföring , 25% utvecklat ny tjänster/produktinnovation.
Kurbits MAT består av följande steg;
omvärld och upplevelse, produktutveckling och konceptualisering, affärsmodulering, upplevelsen, marknadsföring och försäljning och feedback på koncept. Och med återkommande personlig coachning. Under eftermiddagspasset den 25:e jobbade Kurbits MATgänget klart sina produktblad, dvs konceptet och idén de arbetat fram under kursen. Dessa skickas in till anna.hegethorn@smalandsturism.se snarast.

 

Johan Delfalk – Swedish Welcome, hållbar besöksnäringsutveckling

Om det nationella kvalitetssäkringssystemet och varför anslutna besöksverksamheter har stora fördelar såsom konkurrens, inom alla aspekterna av hållbarhet och kostnadseffektivitet. Nu är 190 företag i Sverige anslutna, läs mer på swedishwelcome.se

Nyttan för medlemmen: 1. Spegelbild av verkligheten 2. Nöjdare gäster 3. Fokus på hållbarhet 4. Kostnader/ Lönsamhet 5. Motiverad personal 6. Underlag för investeringar 7. Trygghet i samarbete med andra aktörer.

Nyttan för gästen: 1. Enklare och tryggare val, 2. Bättre upplevelser 3. Rent samvete

Nyttan för hela destinationen: 1. Medlemmarna blir riktigt bra förebilder 2. Självklart och tryggt att marknadsföra hela destinationen med dessa. 3. Hållbarhet på riktigt- ur alla dimensionerna, säkerställs 4. Mäta och se utveckling, planera kompetensinsatser. 5. Utveckling säkerställs, för hela området.

Så här går det till: Specifikation vad som krävs, Hemligt besök och därefter bokat besök – återkommande, ingående rapport och dialog kring denna, Officiell certifiering, Rådgivning, Bekräftelse

Smålands Turism kan under året bistå med kostnaden för startavgiften på 20 000 för upp till 20 st företag. Månadskostnaden varierar beroende på verksamhetens omfång. Kontakta Johan D el Anna för mer information! Jan Evansson påpekade att han ville se tydligare att Swedish Welcomeföretagen utmärks i allt kommunikationsmaterial Och det är på G! I utlandsbroschyrernas karta finns en sida med alla medlemmar i Småland, i den kommande svenska katalogen kommer SWmedlemmarna synliggöras på bästa sätt, på webben såklart och i den kommande appen blir det enkelt att märka upp, men på längre sikt kommer vi hitta än starkare signalsystem för profilering av hållbart besöksnäringsutvecklingsarbete, på destinationerna, nationellt och tydligt hos de certifierade organisationerna.

Matupplevelse vid eldstaden

Vid eldstaden utanför Naturum mötte vi Gordon som förberedde förrätten som var ett slags barktunnbröd för grillning på muurekan. Till detta hans egenystade ost och friterad lava, varm dryck som doftade barr och honung. Martha och Gordon berättade om, lagade och serverade denna aptitretare. Inne Naturum bjöds Gordons shepherdspaj, sallad och gott hembakt bröd. Äventyret på snöskor över mossen började med Marthas inspirerade och fördjupande introduktion.

Nätverket framöver

Såhär fastslog deltagarna att det nya affärsnätverket för besöksnäringsutveckling skall fungera:
• 2 möten/år (varav ett heldagsmöte och ett lunch till lunch)
• En plattform för samarbetsprodukter
• Stort utrymme för erfarenhetsutbyte, diskussioner om utvecklingsfrågor, marknadsutbyte
• Programråd för varje tillfälle utses. (Värdorganisationen, 2 st affärsnätverksmedlemmar och Smålands Turism)
• Samarbetsverkstad, paketerarverkstad, upp på hyllornaverkstad, sociala medieverkstad
• Några kursförslag; HLR, regler för livsmedelshygien, utomhusmatlagning mm
• Namnfrågan på nätverket kvarstår

Några av deltagarnas feedback till dagen på Naturum Store mosse

– Så vacker plats som verkligen borde användas mer. Satsa på mer paketering!
– Otroligt stark upplevelse att komma ut på mossen!
– Martha är en inspirerande värd!
– Naturum är en verkligt fin anläggning, en stolthet och stor stor resurs för regionen.
– Trevligt, intressant och gott vid elden!
– Fina lokaler och snygg utställning, men vad gör badshortsen i sammanhanget;-)

Stort tack Martha och medarbetare för en stor upplevelse hos er! Vi är glada försökskaniner;-)

Medverkande

Annika Palmgren, Isaberg Höganlof, Marcus Landh, Isaberg Höganloft, Paul Brinkman, Wiredaholm golf och konferens, Jan Evansson, RAMOA, Anki Eriksson, Sikanäs, Björn Wilk, Isaberg Mountain Resort, Ann-Charlotte Askhamre, Askebo Brygghus, Maria Stark, Askebo Brygghus, Vincent Lindberg, Timjan Café o Restaurang, Ronny Waumans, EMventure, Nevena Condric, Vaggeryds Näringslivsråd, Niklas Hagström, Gnosjö kommun, Emilia Sundberg, Värnamo Näringsliv, Charlotta Hurtig, Gislaved kommun, Anders Lareke, Kurbits, Johan Delfalk, Swedish Welcome, Märta Wägéus, Hans Fransson och Lars Naturum Store Mosse, Lena Larssson och Anna Hegethorn Smålands Turism

Dokument

Dela den här sidan