Hållbar produktutveckling

Smålands Turism har av Tillväxtverket beviljats medel för att i ett fyraårigt projekt bedriva utvecklingsarbete i Region Jönköpings län, med syfte att arbeta fram hållbara natur- och kulturupplevelser för export.

Smålands Turism har av Tillväxtverket beviljats medel för att i ett fyraårigt projekt bedriva utvecklingsarbete i Region Jönköpings län, med syfte att arbeta fram hållbara natur- och kulturupplevelser för export.

Med Jönköpings läns unika natur- och kulturvärden som bas ska projektet samarbeta med företag i regionen, specialister från besöksnäringen, offentlig sektor, ideella organisationer och forskare för att initiera och säkerställa ett strategiskt utvecklingsarbete för en hållbar besöksnäring.

Vid tre utpekade pilotområden ska ett internationellt, konkurrenskraftigt produktutbud omfattande helhetsleveranser av boende, måltider, transporter, aktiviteter/upplevelser, guider, service och lokala produkter, tas fram.

Dessa områden är;
• Östra Vätterbranterna med Gränna-Visingsö i Jönköpings kommun
• Skirötrakten i Vetlanda kommun
• Isabergsområdet och Store Mosse nationalpark i Gislaveds och Värnamo kommuner

Genom utvecklingarbetet kommer vi tillföra regionen nya resemotiv baserade på våra unika värden, året om. Vi ser tydligt den ökande internationella efterfrågan av hållbara och platsunika natur-, kultur och måltidsupplevelser. Djupstudier visar att vår region har de grundförutsättningar som krävs för att på sikt kunna utvecklas till en destination i internationell framkant.

Det finns ett antal processer vi kommer initera för att möta denna internationell efterfrågan, för att hjälpa företagen att svara upp mot densamma och för att säkerställa hållbar besöksnäringsutveckling i vår region.

Vi på Smålands Turism kraftsamlar och medfinasierar, liksom Region Jönköpings län, Jönköpings kommun, Värnamo kommun, Gislaveds kommun och Vetlanda kommun. Tillväxtverket har växlat upp dessa gemensamma medel och gör därmed vår regions satsning till den största av de 8 utvalada pilotprojekten, i landet. Tillväxtverket satsar på Sveriges nya basnäring genom att fokusera på hållbar produktutveckling inom natur- och kulturupplevelser för export. Och aldrig förr har vi sett denna kraftsamling för besöksnäringsutveckling, i vår region.