Hållbar produktutveckling

Smålands Turism har av Tillväxtverket beviljats medel för att i ett fyraårigt projekt bedriva utvecklingsarbete i Region Jönköpings län, med syfte att arbeta fram hållbara natur- och kulturupplevelser för export.

Information och uppdateringar gällande Hållbar Produktutveckling kommer att finnas på webben efter sommaren. Vill du veta mer redan innan sommaren? Kontakta info@smalandsturism.se

vill du veta mer?

  • Affärsutveckling