Trendspaning inom besöksnäringen

Här kan du läsa om trender och trendspaning inom besöksnäringen.

Här kan du ta del av aktuella trender för besöksnäringen. Allt för att du lättare ska kunna planera för framtiden för ditt företag.

-aktuella resetrender
-effekten av corona för besöksnäringen
-potentialen för de kommande åren
-inblick i hur resenärers beteenden förändrats
-vilka reseformer som ökar eller minskar
-m,m...