vi arrangerar

Detta efterfrågar dina konferensgäster under 2021!

 • datum
 • tid
  onsdag, 09:00 - 10:00
 • plats
  Digitalt

om aktiviteten

 • Arbetar du med möten och konferenser, vill du veta vad konferensköparna söker och hur de ser på marknaden 2021? Vi har intervjuat och pratat med flera av länets köpare av konferenser. Ta del av resultatet för att kunna rusta er för året och framtiden.

  Coronapandemins effekter på besöksnäringen har varit stora och drabbat Jönköpings län hårt. För att få en god bild av nuläget har Smålands Turism anlitat Placebrander för att titta närmare på mötesbranschen. Det som sticker ut i enkätsvaren är att köparna längtar efter fysiska möten men att de har vissa krav på hur dessa ska vara utformade. Mer om detta och hur konferensköparna tänker framöver får du veta när Sofie Gunnarsson, projektledare och platsstrateg på Placebrander, redogör för vad som framkommit i enkäter och intervjuer.
  Välkommen!

  Placebrander brinner för att göra platser attraktiva med syfte att generera besökare, invånare och investeringar. De sprider kunskap inom platsmarknadsföring och platsutveckling. Det görs genom konsulttjänster, trendrapporter, events och föredrag. Placebrander grundades 2013 och har gedigen erfarenhet av uppdrag för regioner, kommuner och destinationsbolag.
  För mer info se www.placebrander.se

  När: Den 17:e februari kl. 09:00-10:00
  Plats: Digital länk skickas ut till deltagare före eventet.
  För vem: Besöksnäringsföretag i Jönköpingslän.
  Pris: Kostnadsfritt att delta men vid avbokning senare än två dagar före eventet faktureras 500 kr exkl moms.
  Sista anmälningsdag: Den 12:e februari