Hållbarhet – viktigt ur flera aspekter

Det pratas mycket om hållbarhet. Konsumenterna och besökarna efterfrågar det. Men vad innebär det för dig och ditt företag? Och på vilket sätt kan hållbarhet bidra till ökad affärsnytta?

Ett hållbart företag är ett företag med god lönsamhet, omtanke om miljön och människor. Som maximerar positiv påverkan och minimerar negativ inverkan på miljö, samhälle och människa. Ett hållbart företagande innebär att göra mer än lagar och regler kräver – det betyder att du tar ditt ansvar för en hållbar utveckling.

En konkurrensfördel
Att ha en tydlig hållbarhetsprofil kan ge konkurrensfördelar eftersom många turister prioriterar företag som värnar miljö och sociala aspekter. Det innebär att du kan rikta dig till en målgrupp som gärna betalar lite extra om de vet att företaget tar ansvar för människa och miljö. Genom att tydligt kommunicera din hållbarhetsprofil stärks varumärket och kan i förlängningen också attrahera personal.

Man talar ofta om tre olika aspekter av hållbarhet:
• ekonomisk
• ekologisk (miljömässig)
• social

De tre delarna påverkar varandra och är lika viktiga för ett hållbart företagande.

Ekonomisk hållbarhet
För företag är lönsamheten viktig och en förutsättning för överlevnad. Men ökat ekonomisk kapital får inte ske på bekostnad av natur eller människors välmående.

Ekologisk hållbarhet
För att driva verksamheten hållbart ur miljöperspektiv krävs att verksamheten inte skadar miljö, klimat eller naturens resurser. Ta gärna fram en miljöpolicy med riktlinjer för hur verksamheten ska förhålla sig till miljön.

Social hållbarhet
De anställda ska vara i balans, nöjda och jämställda. En trygg, säker och trivsam arbetsmiljö är viktig. Har man produktion i annat land ska man följa de regler som gäller i landet och vara noga med att se över förhållandena i fabrikerna.

Vandring på Store Mosse nationalpark
Vandring på Store Mosse nationalpark © Christoffer Collin