Satsningen Hållbar Produktutveckling (HPU) – nya hållbara produkter för den internationella marknaden.

Efter satsningen på hållbar produktutveckling har en mängd nya produkter skapats och dessutom lagt grunden för ett utvecklat regionalt samarbete.

Tillväxtverket beviljade 2016 Smålands Turism medel för ett fyraårigt projekt med fokus på att utveckla hållbara natur- och kulturupplevelse som skulle skapa intresse på den internationella marknaden året om.

Fyra teman och tre områden
Projektet har fokuserat på fyra olika teman, måltidsupplevelser, natur/-kulturturism, unika boenden och cykling. Hela länet omfattades, men tre pilotområden bedömdes ha särskilt goda förutsättningar för att kunna utveckla kvalitativa produkter och upplevelser.

• Östra Vätterbranterna med Gränna-Visingsö (Jönköpings kommun)
• Skirötrakten (Vetlanda kommun)
• Isabergsområdet och Store Mosse nationalpark (Gislaveds och Värnamo kommuner)

Enat Småland
Över 200 företag i länet har deltagit i projektet, 600 personer har utbildats på kunskapsseminarium och nätverk, med drygt 320 delaktiga aktörer, har skapats.
Småländska företag har i och med projektet utvecklat exportmogna produkter och många deltagare har upplevt kraften i att jobba enat för att sätta Småland på kartan. Deltagarna har fått nya värdefulla kontakter och säljkanaler för att nå ut med sin produkt på den internationella besöksmarknaden. Kännedomen om vilka som verkar i området har ökat vilket har öppnat upp för att jobba tillsammans för att locka fler turister.
Projektet har även tydliggjort var i länet vi har den största potentialen och var vi på Smålands Turism bör koncentrera våra krafter.

Läs hela slutrapporten för satsningen Hållbar Produktutveckling här.

Vi blickar framåt
Nu när projektet är avslutat kommer vi noga följa upp nätverken och arbeta för att hålla dem aktiva. Den kraft, kunskap och engagemang som finns i nätverken är grundläggande för att vi tillsammans ska fortsätta utvecklingen framåt.
Genom projektet har Smålands Turism utvecklat sin verksamhet enormt och står väl rustade för att ta sig an framtidens utmaningar.

utsikt mot Vättern och Jönköping från IKHP Huskvarna
Cykling i Östra Vätterbranterna. © Patrik Svedberg

document