Så arbetar du hållbart

Och kom ihåg att kommunicera ditt hållbarhetsarbete för dina besökare!

Det är inte speciellt svårt att jobba hållbart egentligen. Mycket gör du säkert redan. Och genom medvetna val kan du enkelt göra snabba förändringar. Vi ger dig tips och idéer på hur du kan tänka kring hållbarhet i ditt företag.

Hållbarhet brukar delas in i tre olika aspekter, ekonomisk, social och ekologisk. De tre områdena hänger tätt ihop. När du lyckas skapa en balans mellan dem får du ett välmående företag där personal och besökare mår bra och trivs och där du tar hänsyn till miljö och natur. För fler och fler är det viktigt att företaget har ett hållbart synsätt, ett hållbart företagande blir på så sätt en konkurrensfördel och stärker varumärket.

Ekonomisk hållbarhet – hur?
Kortfattat kan man säga att ett företag ska ha en god lönsamhet, men det får inte ske på bekostnad av de andra två hållbarhetsaspekterna. Några saker att tänka på:

• Se till att du har rätt pris på din produkt
• Säkerställ att din verksamhet går med vinst
• Se till att du finns där dina kunder finns (marknadsföring, sälj- och distributionskanaler)
• Utvärdera och följ upp för att utveckla och förbättra din verksamhet/produkt
• Återinvestera i företaget

Social hållbarhet - omtanke om både natur och människa
Inom turistnäringen är ofta den sociala hållbarheten en naturlig del i företaget i den mån att man verkar på en plats som man gärna också vill lyfta fram och utveckla. Men den sociala hållbarheten handlar också om ett gott arbetsklimat, lika villkor och jämställdhet.

• Vad finns det för kulturarv och hur kan du lyfta fram det?
• Använd naturtillgångarna (naturligtvis med hänsyn till skyddat naturliv och biologisk mångfald!)
• Använd lokalproducerade råvaror
• Samarbeta med andra lokala aktörer
• Anställ folk från bygden och ge dina anställda möjlighet till utbildning
• Skapa ett bra arbetsklimat med goda värderingar

Ekologisk hållbarhet – värna resurserna
Jordens resurser är inte oändliga och vi har alla ett ansvar för att ta begränsa resursanvändningen och göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Genom medvetna val kan du göra stora förändringar med små medel.

• Byt ut diskmedel och tvättmedel mot ekologiska alternativ
• Köp miljömärkt energi
• Släck lampor!
• Investera i ledbelysning och rörelsestyrt ljus, om möjligt
• Följ upp energianvändningen för att se om det finns något du kan dra ner på
• Använd hållbara transportlösningar – köp in gamla cyklar och hyr ut till besökarna!
• Se över möjligheter för solceller
• Anpassa menyn efter årstiderna
• Minska portionerna av kött och servera mycket vegetariskt
• Framhäv vårt goda (lokalproducerade) vatten!

Berätta om ditt hållbarhetsarbete!
Var stolt över ditt hållbarhetsarbete –berätta om det på din webbsida och serverar du mat kan du använda menyerna och skriva varifrån råvarorna kommer och hur ert kök tänker kring matlagning på ett hållbart sätt. Det ger ett extra värde för besökaren om de vet att maten är lokalt producerad och lagad med omsorg om lokalsamhället, naturen och miljön.

Informera på rummen om vilka tvättmedel ni använder för att tvätta lakanen och vilken tvål som finns i duschen– samtidigt som du uppmuntrar gästen att spara på vattnet och släcka lampan när de går från rummet. Säljer du en produkt kan du använda förpackningarna för att informera om ditt hållbarhetsarbete.
Tänk också på att personalen bör vara väl insatt i hållbarhetsarbetet och kunna redogöra för vilka produkter som används och varifrån råvarorna kommer.

Lycka till!

Läs mer om hållbart företagande här:
www.verksamt.se

Grönt på Bauergården © Emma Ivarsson