Cykelvänligt boende – det här ska du tänka på!

Attrahera cykelturister genom att anpassa boendet efter deras behov.

När cykelturismen växer skapas möjligheter för boendeanläggningar att specialisera sig på målgruppen och bli så kallade bike hotels, eller cykelhotell. På ett bike hotel finns det som behövs för en lyckad cykelsemester.

En cyklande målgrupp har vissa speciella behov. En verkstad med ett basutbud av verktyg som kan behövas för att fixa cykeln eller laga punkteringar är ett exempel på ett sådant behov. De som kör mountainbike eller långdistans har ofta investerat mycket pengar i sina cyklar. Så det kan vara bra att se till att det finns ett låsbart cykelrum där cyklarna kan förvaras säkert under natten.

Tvättmöjligheter
Efter en dag på vägarna, stigarna eller i skogen kan både cykel och cyklist behöva en tvätt. En tvättanordning utomhus där cyklarna kan sköljas av och möjlighet att kunna tvätta sina kläder är något ett bike hotel ska kunna erbjuda.
Tydliga kartor, både fysiska och digitala, är ett viktigt redskap för cykelturisten. Digitala kartor kan du gärna lägga på din webbsida så kan besökarna planera sina rutter redan hemifrån.

Utse en bike manager!
Utse gärna någon i personalen till bike manager med ansvar för cykelgästerna. Dina gäster kanske efterfrågar organiserade cykelturer med personlig guidning och då kan det vara bra att ha en person som gärna följer med ut och guidar. Tekniska problem kan uppstå under turen och då bör du kunna erbjuda assistans och hämtning av cykel och cyklist.

Även om man har utsett en person med särskilt ansvar för cykelsatsningen är de viktigt att alla i personalen vet vilka produkter man erbjuder cyklisten. Ett personligt tips om ett fikastopp från någon i personalen väger alltid tyngre än en rekommendation i en broschyr!

cykel på hotellrummet
Anpassa boendet för cyklistens behov. © Scandic Elmia