TripAdvisor – världens största resesajt

Håll koll på TripAdvisor - Ju mer positivt dina besökare skriver om dig, desto större chans att du lockar ännu fler besökare.

Många resenärer kollar TripAdvisor för tips och rekommendationer när de ska besöka en ny plats. Här har resenärerna själva lämnat recensioner och information om miljontals boenden, restauranger och upplevelser, vilket gör det till en trovärdig källa.

TripAdvisor är kopplad till sajter som bokningssajten booking.com och det sociala nätverket Facebook. Allt innehåll på TripAdvisor är skapat av användarna själva, alltså användargenererat. Ju mer positivt dina besökare skriver om dig, desto större chans att du lockar ännu fler besökare.

Bilder spelar viktig roll
Bland det viktigaste på TripAdvisor är bilder. Vilket inte är så konstigt, bilder inspirerar och skapar förståelse för hur platsen eller verksamheten ser ut. De flesta resenärer bokar exempelvis inte ett boende innan de har sett bilder. Både du och resenärerna kan lägga upp bilder på din verksamhet.

Resenären vill se vad andra tycker
Recensioner från tidigare besökare är viktigt för en potentiell besökare i valet av resmål, upplevelse eller restaurang. Uppmuntra gärna dina besökare att lämna omdömen. Genom dessa får intresserade resenären den information de letar efter och det gör även att din verksamhet rankas högre på plattformen. Alla recensioner är synliga för besökarna så får du ett dåligt omdöme är det viktigt att besvara dessa snabbt och professionellt. Bra recensioner går dessutom utmärkt att dela i era egna digitala kanaler!

Läs om hur du kommer igång med TripAdvisor Så här använder du TripAdvisor

Store Mosse nationalpark på TripAdvisor