Arbeta internationellt

Det finns flera fördelar med att rikta sig mot utländska gäster.

Det är viktigt att lära känna den internationella målgruppens behov och drivkrafter för att kunna anpassa sin verksamhet och erbjuda de produkter och tjänster som den utländske besökaren efterfrågar. En viktig del i det är att tillhandahålla bra information, allra helst på besökarens egna språk, om inte det är möjligt så bör informationen finnas på engelska. Har du den info besökarna söker är chansen stor att de väljer att komma till just din verksamhet.

Därför är det en bra idé att satsa på utländska gäster

  • De stannar ofta längre än svenska besökare
  • De bokar sitt boende och upplevelse längre i förväg. Detta innebär att du lättare kan planera din verksamhet.
  • Chansen att gästen fullföljer sin bokning är större när de bokat långt i förväg.
  • Risken för avbokning på grund av sämre väder är mindre.
  • Bokningsmönster och resecykel för danska och norska gäster kan liknas vid de svenska.

Ha koll på dina tyska gäster
Tyskland är den största utlandsmarknaden när det gäller besök till Jönköpings län. Och antal tyska besökare fortsätter även att öka. Visit Sweden rapporterar att det finns 25,2 miljoner tyskar som är intresserade av att besöka Sverige. I Danmark hittar vi 1,6 miljoner potentiella resenärer, i Nederländerna 5,9 miljoner och i Norge 2 miljoner som är intresserade av att åka till vårt land.

Antal övernattningar i Jönköpings län 2019

  1. Tyskland 197.885
  2. Danmark 73.846
  3. Nederländerna 39.373
  4. Norge 30.613
  5. Kina 24.658
utomhusmatlagning i småland
En stor del av de utländska turisterna vill gärna läsa sig något nytt om landet, uppleva svensk kultur och livsstil, naturen samt njuta av god mat och dryck. © Anna Hållams