Glädjande och ovanligt utfall i kvalitets- och hållbarhetsgenomlysning!

  • published

Hooks Herrgård visar upp enastående resultat i genomlysningen av Swedish Welcome
Swedish Welcome är den metod som Smålands turism har valt att använda inom Jönköpings län för att stötta hållbarhetsarbetet i olika upplevelser, även boendeupplevelser. Metoden omfattar både hemliga och bokade besök, samt efterföljande rådgivning. Efter ett år görs ett återbesök för att stämma av eventuellt förbättringsarbete. Hooks Herrgård har i Swedish Welcome-genomlysningen uppnått nivån Enastående redan år ett. Detta är mycket ovanligt. Nationellt sett har endast 2 av 69 genomlysta hotell i Sverige nått upp till den nivån.

Att jämföra med sig själv - och lära av andra
Även för de som redan arbetar mycket hållbart och med värdskap på högsta nivå finns potential till att bli ännu bättre! Värt att notera är att även en verksamhet som levererar på en mycket hög nivå får många förbättringsförslag. Alla som går igenom Swedish Welcome får sin egen unika rådgivning. För Hooks Herrgård och andra företag som fått förslag att jobba med kommer det att bli intressant att se utfallet när alla dessa följs upp under kommande år. Det är Swedish Welcome-metodens sätt att säkra förbättring. Enbart råd och tips är bra, men det ger betydligt mer att insatser också följs upp.

”En objektiv, opartisk inblick i verksamheten är alltid nyttig. Vi får kvitto på att vi gör många saker rätt, men också tips för att kunna utveckla och förbättra.” säger Therese Edberg på Hooks Herrgård.

De bästa vågar utveckla personligheten
Det finns plats för många olika upplevelser och boendekategorier i Sverige, i Småland. Mångfald är bra! Alla kan inte hamna på en enastående nivå till exempel när det gäller ”Exteriör och interiör”, men nästan alla skulle kunna bli enastående när det gäller ”Energi, vatten och avfall”. Alla har något unikt att lyfta fram.
För gästen kan det vara det lilla som blir det mycket speciella. Våga vara personlig, vårda det unika uttrycket, lyft fram de överraskande detaljerna – det är det som ger det extra minnesvärda till gästupplevelsen!

Trevligt värdskap på Hooks Herrgård
Hooks Herrgård

Swedish Welcome

  • Kvalitet
    Swedish Welcome-metodens syn på kvalitet utgår från gästen, gästens behov och förväntningar. Det handlar om att antingen uppfylla eller överträffa dem, oavsett vilken nivå förväntningarna befinner sig på. För någon kan tillgänglighet vara viktigt. En annan värderar städningen, eller mat och dryck av hög kvalitet med ekologiska råvaror. Därför är idén att varje verksamhet ska kunna bli så bra som de vill bli, utifrån sina förutsättningar och utifrån en medveten syn på sin verksamhet.

    Hållbar utveckling
    Swedish Welcome-metoden utgår från ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, där kvalitet och ledingens engagemang i verksamheten är lika viktiga som hållbar användning av resurser. Natur- och kulturmiljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är viktiga resurser för branschen. Att arbeta för en hållbar utveckling är en förutsättning för nöjda gäster, både idag och i framtiden. Svensk turismnäring bör byggas med långsiktighet och ansvarstagande. Metoden ger verksamheterna en insikt i dett arbete och på hur de kan förstärka sin gästinformation i arbetet att nå ut med sitt engagemang.

want to know more?

  • related

Nytänk gav lyckat resultat i sverigekampanj

Kvinna med cykel på brygga vid vatten
För årets sverigekampanj valde vi att satsa på att nå våra målgrupper på ett nytt sätt och på en ny plattform – nämligen TikTok. Att vara första region i Sverige att satsa på en strategi på TikTok visade sig vara ett bra beslut!

Nytt projekt ska stärka besöksnäringen

par på fik i Småland.
Smålands Turism har beviljats stöd av Region Jönköpings län och Tillväxtverket för att stärka besöksnäringen i och med coronapandemin.

Framgångsrik sommarkampanj för Småland

semester i Småland
Kampanjen “Emigrera till Småland i sommar” stack ut i mängden och engagerade, samtidigt som den lyfte Smålands styrkor och besöksmål online. Svenska gästnätter i länet ökade med drygt 14%!

Ytterligare satsning på hållbar cykelturism

Tillväxtverket har beviljat Smålands Turisms stöd för projektet ”Hållbar cykelturism” vilket innebär att vi fortsätter att utveckla cykelturismen under 2020!

Årets Power BI-rapporter har anlänt

Incheckning på Västanå slott
Hur utvecklas gästnätterna i Jönköpings län? Här finns svaren på dina frågor.

Starkt första halvår för besöksnäringen

Trots en varm vinter med färre snöturister uppvisar Jönköpings län starka siffror för första halvåret 2019. Till detta bidrar den svaga svenska kronan, europeiska värmeböljor och det arbete som görs …