Ett innovativt, diversifierat och hållbart besöksnäringsliv i Norra Småland

Under projekttiden år 2020-2023 har Smålands Turism beviljats stöd av Region Jönköpings län och Tillväxtverket för att arbeta med projektet IDH, "Ett innovativt, diversifierat och hållbart besöksnäringsliv i Norra Småland".

Coronapandemins effekter på besöksnäringen har varit överproportionerligt stora och drabbat Jönköpings län hårt. Bara under perioden mars till juni år 2020 tappade länet ca 1 miljard kronor i intäkter från utländska besökare. Besöksnäringen kräver en snabbare omställning än förväntat och med anledning av de utmaningar som vår näring står inför har Staten utlyst extra medel som Smålands Turism får en del av via Tillväxtverket. Region Jönköpings län arbetar för att länet ska vara en attraktiv, tillgänglig och global region och har möjliggjort projektet genom att stödja det ekonomiskt med extra tillskott. Den sammanlagda budgeten på drygt 11 miljoner kronor innebär att vi på Smålands Tursim hösten 2020 startade upp projektet - "Ett innovativt, diversifierat och hållbart besöksnäringsliv i Norra Småland".

Riktade insatser för företagen

Under projekttiden på 2,5 år kommer en rad åtgärder fokusera på att stärka företagen inom besöksnäringen som står inför potentiellt stora marknadsförändringar i och med pandemin.
Vid projektstart las mycket resurser på mötesbranschen då denna varit hårt drabbad och i behov att utveckla nya format. Fördjupad omvärldskunskap och trendanalyser ska lägga grunden för insatserna för faktisk omställning och ge företagen möjlighet att anpassa sig.
I nästa steg kommer små och medelstora företag som arbetar inom besöksnäringen i länet att främjas genom direkta insatser som kartläggning, rådgivning och analyser. Region Jönköpings län har även att tillhandahållt investeringsstöd till företagen.

– Det är en underbar lättnad att med kraft kunna fortsätta arbeta med utveckling och den förändringsprocess som företagen står inför till följd av pandemin. Samt att genom företagscheckar ge företagen möjlighet och frihet att agera agilt på inhämtad kunskap, säger Helene Berg, VD Smålands Turism.

Tillväxtverket stöttar besöksnäringen

Tillväxtverket motiverar sitt beslut att tilldela Smålands Turism projektmedel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden med att projektet bidrar till att stärka såväl företagen och främjandeaktörerna som destinationer och besöksmål efter den kris som pandemin Covid-19 framkallat. Projektet är en del i ett långsiktigt arbete med företagsfrämjande och destinationsutvecklande insatser som berör både näring, kommuner och främjarorganisationer.

– En välutvecklad besöksnäring skapar en starkare ort som attraherar, behåller och utvecklar människor och företag. Vi ser fram emot att ha ett tätt och fokuserat samarbete med region, kommuner och företag i det här projektet, avslutar Helene Berg, VD Smålands Turism.

Johan Delfalk är projektledare för projektet IDH, "Ett innovativt, diversifierat och hållbart besöksnäringsliv i Norra Småland".

Sju cyklister cyklandes på en landsväg under våren.
Utveckling av länets cykelturism är en viktig del i projektet. © Christopher Lanaway

want to know more?