Småland och Ölands besöksnäring på den digitala kartan

I en tid där digital närvaro är nyckeln till framgång inom turistsektorn, har Småland och Ölands regionala turistorganisationer* tagit initiativ till ett projekt. Projektets mål är att förbättra den digitala närvaron för företag inom besöksnäringen i Småland och på Öland.

För att säkerställa att Småland och Ölands besöksnäring utvecklas digitalt, har de regionala organisationerna för besöksnäring initierat ett projekt som erbjuder 150 företag inom det valda området expertstöd för att optimera sin digitala närvaro. Detta initiativ är särskilt riktat till små och medelstora företag inom turismsektorn. Projektet är igång under våren 2023 till hösten 2025.

Skräddarsydd coaching

Digitala coacher från MetaGruppen, specialister på digital marknadsföring, kommer att tillhandahålla sex timmars individuell rådgivning till de företag som väljs ut bland de som ansökt till projektet. Denna process inleds med en grundlig analys av företagets nuvarande digitala närvaro, inklusive webbplatsanalys, sökmotoroptimering (SEO), sociala medier, och onlineannonsering. Utifrån denna analys utvecklas en detaljerad medieplan.

Ett personligt coachsamtal följer, där företagets representant kan välja mellan ett digitalt möte eller ett besök på plats. Samtalet fokuserar på företagets specifika mål och kapacitet, och mynnar ut i en handlingsplan med konkreta mål och strategier. Planen ska löpande justeras och följas upp och för att säkerställa att företaget når optimal digital synlighet.

Föreläsningar kring digitalisering

I samband med projektet kommer flertalet föreläsningar inom ämnet digitalisering att arrangeras. Den första föreläsningen den 28 februari 2024 handlar om att nå besökare online och är öppen för uppemot 130 besökare. Utöver denna föreläsning planeras ytterligare tre inom olika segment kring digitalisering.

Investering som gör Småland mer attraktivt

Detta projekt är en investering i de småländska och öländska företagens ekonomiska och digitala förekomst. Förstärkningen av den digitala infrastrukturen är en viktig del i att etablera Småland som en attraktiv destination för både nationella och internationella besökare.

Projektet finansieras genom EU-medel och Tillväxtverket. För mer information om projektet, vänligen kontakta projektledare Johan Delfalk på johan.delfalk@smalandsturism.se, 036-35 12 78.

*Småland och Ölands regionala organisationer för besöksnäring består av de tre organisationerna Smålands Turism, Destination Småland och Region Kalmar län.

Två kvinnor med ryggen vänd mot kameran, håller upp en mobiltelefon som visar en karta med markeringar på olika destinationer.
Projektet pågår under våren 2023 till hösten 2025. © Smålands Turism