Storbritannien

På den brittiska marknaden har Smålands Turism har valt att fokusera på att bearbeta cykelturister.

Storbritannien är en marknad som vänder sig till naturupplevelser under så kallade "short breaks". Det innebär kortare resor där natur och upplevelser i den står i fokus. För Sveriges och Smålands del innebär det ett stort utbud till en ständigt växande målgrupp!

88 procent av de globala resenärerna i Storbritannien intresserade av att besöka Sverige på semester. Ungefär 33% har besökt Sverige tidigare, och majoriteten är intresserade av att återvända - ett kvitto på att de fick en bra upplevelse och är nöjda med sitt besök!

Besökare från Storbritannien ökade sitt semesterresande till Sverige under 2014. Med 718 900 besök (både endags- och flerdagsbesök) stod brittiska besök för 4 procent av samtliga utländska besök, enligt Tillväxtverkets gränsundersökning IBIS.

Med 603 000 brittiska flerdagsbesök ligger Sverige på 16:e plats bland britternas utlandsdestinationer i Europa utifrån antal ankomster 2014. Britternas övernattningar står för 5 procent av alla utländska, kommersiella övernattningar i Sverige (2016). Totalt hade Sverige 858 000 övernattningar från Storbritannien förra året, vilket är en ökning med 11,2 procent från året innan.

Besökare från Storbritannien konsumerade i snitt för 622 svenska kronor per person och dag under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1 085 svenska kronor från samtliga utländska besökare.

Källa: Tourism Economics, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör, Inkvarteringsstatistik 2015 Tillväxtverket/SCB, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 Visit Sweden/GfK.

Cyklister tittar ut över Småland