Sverige

Hemmamarknaden är vår största marknad och gruppen besökare från Sverige i vår region är klart störst.

Sverigemarknaden utgör vår största marknad, och i region Jönköping är den största andelen besökare från Sverige. I vår marknadsföring riktar vi oss mot målgrupperna barnfamiljer och seniorer.

www.visitsmaland.se

Hemsidan visitsmaland.se, som ger den gemensamma bilden av Smålands tre län, syftar till att inspirera och informera turister, både före och under sin vistelse i Småland. Det är en grund webb som fungerar som sluss ut till företagen. Syftet är inte att behålla besökaren på visitsmaland.se, utan att skicka dem vidare till smålandsföretagens egna hemsidor och bokningsplattformar.

Aktiviteter, sevärdheter, boende och mat är de områden som webben inkluderar. Det redaktionella innehållet på webbsidan speglar de teman som finns utarbetade i Smålands gemensamma varumärkesplattform, och på uppdrag av marknadsfunktionen hos de tre länsorganisationerna i Småland publiceras material kopplat till övriga marknadsföringsinsatser.

Visitsmaland @ Instagram

Det Instagramkonto som de tre Smålandslänen gemensamt använder syftar till att bygga en känsla för Småland; dess vackra natur, höga berg och djupa dalar. Här ska en mysig känsla etablera sig hos följaren.

Visitsmaland @ Facebook

Det gemensamma Facebookkontot syftar till att nå målgruppen med evenemang och specifika händelser. Här hjälper vi företagen att marknadsföra sina aktiviteter.