Glädjande och ovanligt utfall i kvalitets- och hållbarhetsgenomlysning!

  • publicerad

Hooks Herrgård visar upp enastående resultat i genomlysningen av Swedish Welcome
Swedish Welcome är den metod som Smålands turism har valt att använda inom Jönköpings län för att stötta hållbarhetsarbetet i olika upplevelser, även boendeupplevelser. Metoden omfattar både hemliga och bokade besök, samt efterföljande rådgivning. Efter ett år görs ett återbesök för att stämma av eventuellt förbättringsarbete. Hooks Herrgård har i Swedish Welcome-genomlysningen uppnått nivån Enastående redan år ett. Detta är mycket ovanligt. Nationellt sett har endast 2 av 69 genomlysta hotell i Sverige nått upp till den nivån.

Att jämföra med sig själv - och lära av andra
Även för de som redan arbetar mycket hållbart och med värdskap på högsta nivå finns potential till att bli ännu bättre! Värt att notera är att även en verksamhet som levererar på en mycket hög nivå får många förbättringsförslag. Alla som går igenom Swedish Welcome får sin egen unika rådgivning. För Hooks Herrgård och andra företag som fått förslag att jobba med kommer det att bli intressant att se utfallet när alla dessa följs upp under kommande år. Det är Swedish Welcome-metodens sätt att säkra förbättring. Enbart råd och tips är bra, men det ger betydligt mer att insatser också följs upp.

”En objektiv, opartisk inblick i verksamheten är alltid nyttig. Vi får kvitto på att vi gör många saker rätt, men också tips för att kunna utveckla och förbättra.” säger Therese Edberg på Hooks Herrgård.

De bästa vågar utveckla personligheten
Det finns plats för många olika upplevelser och boendekategorier i Sverige, i Småland. Mångfald är bra! Alla kan inte hamna på en enastående nivå till exempel när det gäller ”Exteriör och interiör”, men nästan alla skulle kunna bli enastående när det gäller ”Energi, vatten och avfall”. Alla har något unikt att lyfta fram.
För gästen kan det vara det lilla som blir det mycket speciella. Våga vara personlig, vårda det unika uttrycket, lyft fram de överraskande detaljerna – det är det som ger det extra minnesvärda till gästupplevelsen!

Trevligt värdskap på Hooks Herrgård
Hooks Herrgård

Swedish Welcome

  • Kvalitet
    Swedish Welcome-metodens syn på kvalitet utgår från gästen, gästens behov och förväntningar. Det handlar om att antingen uppfylla eller överträffa dem, oavsett vilken nivå förväntningarna befinner sig på. För någon kan tillgänglighet vara viktigt. En annan värderar städningen, eller mat och dryck av hög kvalitet med ekologiska råvaror. Därför är idén att varje verksamhet ska kunna bli så bra som de vill bli, utifrån sina förutsättningar och utifrån en medveten syn på sin verksamhet.

    Hållbar utveckling
    Swedish Welcome-metoden utgår från ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, där kvalitet och ledingens engagemang i verksamheten är lika viktiga som hållbar användning av resurser. Natur- och kulturmiljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är viktiga resurser för branschen. Att arbeta för en hållbar utveckling är en förutsättning för nöjda gäster, både idag och i framtiden. Svensk turismnäring bör byggas med långsiktighet och ansvarstagande. Metoden ger verksamheterna en insikt i dett arbete och på hur de kan förstärka sin gästinformation i arbetet att nå ut med sitt engagemang.

länkar

vill du veta mer?

  • relaterat

Ännu en aktör i Jönköpings län uppnår nu högsta Swedish Welcome-nivån – Enastående!

Vandalorum var utmärkta redan vid förra genomlysningen 2018 – till och med enastående på vissa områden. De fick ändå ett trettiotal förslag av rådgivaren. Mycket handlade om att först formulera och sedan kommunicera det hållbara de gör – och naturligtvis också göra alltfler hållbara val.

De är nominerade till Årets Turismpris 2019

Samtliga nominerade till Årets Turismpris har visat på föredömliga insatser för att utveckla besöksnäringen i Jönköpings län.

Under 2019 fortsätter vi att utveckla nya unika reseanledningar i Småland!

Med denna stämningsfulla bild från ett stjärnklart Dumme mosse, vill vi väcka er fantasi och samtidigt önska God Jul och ett lysande Gott Nytt År! Tack för alla era insatser, ert samarbete och er glöd u…

Vår nya vikarierande internationella projektledare

Säg hej till vår nya kollega!

Småland Resorts tävlade i Stora Turismpriset 2018

Småland Resorts representerade Jönköpings län när Stora Turismpriset delades ut för 25:e året i rad.

Ökning av årets pressbesök

Ett utökad samarbete med Visit Sweden, samt att vi under året arbetat mer aktivt med den brittiska marknaden, har under 2018 inneburit fler pressbesök än föregående år.