Hjälp länets mötesindustri. Svara på enkät!

  • publicerad

Hur tänker du kring din organisations behov av fysiska mötesplatser framåt?

Coronapandemins effekter på besöksnäringen har varit mycket stora och drabbat Jönköpings län hårt. Bara under perioden mars till juni tappade länet ca 1 miljard kronor i intäkter från utländska besökare och mötesanläggningar gapar nu tomma. Besöksnäringen kräver en snabbare omställning än förväntat och Smålands Turism startar ett stöttande projekt med namnet "Ett innovativt, diversifierat och hållbart besöksnäringsliv i Norra Småland”.

Vi behöver snabbt få fram ett nuläge på mötesmarknaden och vill sprida en enkät till länets företag och organisationer i alla branscher. I enkäten tar vi reda på deras attityder till att boka möten och konferenser på kort och lång sikt.

Svara på enkäten här: surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=qpmnuh2c

Kan du hjälpa oss att sprida enkäten i näringslivet?
I nyhetsbrev, på Facebook eller i andra kanaler. Det skulle betyda väldigt mycket! Nedan text och bifogat en bild du kan använda.

Ladda ner en bild att sprida här! (Länkk till Qbank moodboard)

Tack på förhand
Helene Berg, VD Smålands Turism

vill du veta mer?

  • relaterat

Småland inspirerar tyska tv-tittare

Häromveckan gjorde det välkända tyska tv-programmet Ostseereport, med programledaren Alexandra Bauer, flera nedslag på småländska besöksmål. Nu är vi spända på att se effekten av smålandsbilderna när programmets dryga miljon tittare börjar planera sin semester 2021.

Hjälp länets mötesindustri - sprid vår enkät!

Pandemin har drabbat besöksnäringen hårt. Mars till juni tappade Jönköpings län ca 1 miljard kronor i intäkter från utländska besökare och mötesanläggningar gapar nu tomma. Du kan hjälpa Smålands Turism att ta fram fakta till mötesindustrin.

Sök företagsstöd för att utveckla ditt företag

Nu kan du som företagare inom besöksnäringen i Jönköpings län ansöka om ekonomiskt stöd för att utveckla din verksamhet.

Stöttning för dig som företagare

Till företagsjouren kan du som företagare inom besöksnäringen i Jönköpings län vända dig för att få råd och stöttning.

Inspiration den digitala vägen när Smålands Turism arrangerade cykeldag

Syftet med dagen var att kartlägga var vi står i cykelutvecklingen, hur vi gemensamt som cykeldestination tar nästa steg och vilka resurser som finns och behövs.

Nytt projekt ska stärka besöksnäringen

Smålands Turism har beviljats stöd av Region Jönköpings län och Tillväxtverket för att stärka besöksnäringen i och med coronapandemin.