En digital resa in i framtiden

  • publicerad

I rask takt sker en digital utveckling i samhället – liksom inom besöksnäringen. För att stärka vår regions digitala arbete – nu och i framtiden – har vi på Smålands Turism inlett ett samarbete med Digital Tourism Think Tank (DTTT).

Bakgrund
För att säkerhetsställa att företagen inom besöksnäringen i Jönköpings län ska få bästa tänkbara förutsättningar att vara starka aktörer på den digitala marknaden nu - och framför allt i framtiden - har Smålands Turism inlett ett samarbete med Digital Tourism Think Tank.
DTTT har sin bas i England men hela världen som arbetsplats.
Läs mer om Digital Tourism Think Tank: www.thinkdigital.travel

Syfte
Digitalisering handlar om så mycket mer än reklam och marknadsföring i sociala medier och bokningskanaler. Därför söker vi efter ett sätt att samverka digitalt för att göra företag och kommuner i länet ännu starkare.
DTTT jobbar under rubriken “Digitaliseringen inom besöksnäringen” och tar ett helhetsgrepp om besöksnäringens digitala arbete och utveckling.
Slutmålet är att insatserna ska leda till ökade bokningar hos besöksnäringsföretagen i Jönköpings län.

Nuläge
DTTT gör en förstudie på besöksnäringen i vårt län, detta för att skapa sig en så bra bild av vårt nuläge som möjligt. I nästa steg kommer DTTT med rekommendationer kring hur vi bör utveckla oss i framtiden på bästa sätt.

Hålltider
15 april 2021: Förstudie klar
31 december 2021: Ansökan om digitaliseringsprojekt
2022- tills vidare: Genomförandefas

3 frågor till Helene Berg, VD på Smålands Turism

Varför har ni valt att arbeta med just DTTT?
-För att göra den här digitala resan krävs det att vi tar hjälp av de bästa och DTTT arbetar globalt med precis det vi söker. Kompetensen är helt enkelt för smal att hitta i Sverige.
-Vid första anblick kan DTTT verka som en avancerad och till viss mån komplicerad verksamhet – digitalisering kan ju vara väldigt komplex. Däremot är jag övertygad om att arbetet nu kommer att hjälpa oss att bli digitala vinnare, inte minst på lång sikt.

Krävs det något särskilt av företagens medarbetare i det här projektet?
-Då detta inledningsvis handlar om en förstudie önskar vi bara nyfikenhet och en positiv inställning. För att DTTT ska göra en så bra analys som möjligt krävs det att vi är ärliga om var vi står i utvecklingen.

Vad ser du att det här projektet kan mynna ut i?
-Att vi med gemensamma krafter kan hitta vägar för att stå starka i digitaliseringen nu och i framtiden.

Tillsammans med Digital Tourism Think Tank arbetar vi på en digital strategi för besöksnäringen i Jönköpings län.
  • relaterat

Pris av råvaror från Småland

Årets Turismpris -  en lokalt designad skulptur, tillverkad med råvaror från Smålands rika natur.
Årets Turismpris som delas ut av Smålands Turism är en lokalt designad skulptur, tillverkad med råvaror från Smålands rika natur.

Wallby Säteri vinnare av Årets Turismpris 2020

Magnus Nyman, ägare av Wallby säteri.
Under den digitala Jönköpingsgalan den 26:e februari delade Smålands Turism ut Årets Turismpris 2020 i Jönköpings län. Vinnare blev Wallby Säteri, Vetlanda. Med en unik produkt som växlar efter årstiderna erbjuder säteriet en upplevelse där småländska smaker och natur står i fokus.

Planerade insatser för att stötta besöksnäringen under 2021

Par håller hand
Pandemin har tvingat oss alla att ställa om och hålla ut. För att stötta företagarna inom Jönköpings län planerar Smålands Turism ett antal aktiviteter.

Anneli Ubeda är vår nya projektkoordinator

Anneli kommer att jobba som projektkoordinator inom projektet ” Ett innovativt, diversifierat och hållbart besöksnäringsliv i Norra Småland”.

Småland syns på en av Tysklands största digitala reseplattformar

Nytt samarbete för att locka de tyska turisterna att besöka Småland.

Christina Moths är tillbaka på Smålands Turism

Christina kommer främst att arbeta med researrangörer (Travel Trade) på flera marknader, samt med speciellt riktad marknadsbearbetning på de tysktalande och holländska marknaderna.