Framtiden delfinansierad av Smålands Turism

  • publicerad

Kairos Future analyserar framtidens resenär och hur digitaliseringen kan komma att påverka resandet. Genom projektet The Digital Traveller – HowTo Meet the Digital Challenge, som drivs av Kairos Future, ser vi framtiden komma närmare.

Syftet med projektet, som startade under hösten 2017 och har pågått under vintern, är att identifiera resetrender för att bättre förstå hur resenären kommer att bete sig i framtiden. Resultatet blir en rapport, innehållandes en rad redskap för innovation och strategisk planering, som kan hjälpa destinationsbolag, researrangörer och beslutsfattare.

The Digital Challenge – bakgrund
Projektet innefattar bland annat kundundersökningar, trendspaningar, expertintervjuer, fokusgrupper, blogganalyser, virtual reality-labb, och genomgångar av den senaste internationella forskningen och publicerade studier.

Smålands Turism deltog på en workshop i februari, där en presentation av resultaten hittills i projektet presenterades.

Uppdragsgivare för projektet är Tillväxtverket, och Smålands Turism har gått in som delfinansiär. Andra deltagare i projektet är Visit Dalarna, Region Skåne, Tourism in Skåne, Höga Kusten destinationsutveckling AB, Svenska turistföreningen (STF), STUA, Lotus Travel, TUI, Svensk-kinesiska resebyrån och Stockholmsmässan.

Smålands Turism har valt att delta eftersom vi ser att digitaliseringen redan idag har en avgörande påverkan på resebranschen och resenärers beteende. Det är viktigt att kunna ge våra företag rätt verktyg att arbeta med, erbjuda tillgång till de senaste analyserna inom ämnet, och om att vara på tårna inför de förändringar som kommer i framtiden.

Smålands Turism bjuder in till framtidsworkshop
Den 1 juni genomför Smålands Turism en workshop under ledning av Kairos Future, där hela projektet kommer att presenteras. Här kommer både företag, offentliganställda med koppling till besöksnäringen samt beslutsfattare att bjudas in. Under workshopen kommer resultaten av projektet att presenteras, deltagarna kommer att få många nya insikter och utmanas med framtisscenarion, få tillgång till värdefulla tips och delta i praktiska övningar. Håll utkik efter inbjudan!

vill du veta mer?

  • relaterat

Ytterligare satsning på hållbar cykelturism

Tillväxtverket har beviljat Smålands Turisms stöd för projektet ”Hållbar cykelturism” vilket innebär att vi fortsätter att utveckla cykelturismen under 2020!

Årets Power BI-rapporter har anlänt

Hur utvecklas gästnätterna i Jönköpings län? Här finns svaren på dina frågor.

Starkt första halvår för besöksnäringen

Trots en varm vinter med färre snöturister uppvisar Jönköpings län starka siffror för första halvåret 2019. Till detta bidrar den svaga svenska kronan, europeiska värmeböljor och det arbete som görs för att st…

Privatresandet växer både i Sverige och utomlands

Statistik från Tillväxtverket visar att Småland behåller sin plats som Sveriges 4:e största turistdestination mätt i gästnätter.

Ännu en aktör i Jönköpings län uppnår nu högsta Swedish Welcome-nivån – Enastående!

Vandalorum var utmärkta redan vid förra genomlysningen 2018 – till och med enastående på vissa områden. De fick ändå ett trettiotal förslag av rådgivaren. Mycket handlade om att först formulera och sedan kommunicera det hållbara de gör – och naturligtvis också göra alltfler hållbara val.

De är nominerade till Årets Turismpris 2019

Samtliga nominerade till Årets Turismpris har visat på föredömliga insatser för att utveckla besöksnäringen i Jönköpings län.