Framtiden delfinansierad av Smålands Turism

  • publicerad

Kairos Future analyserar framtidens resenär och hur digitaliseringen kan komma att påverka resandet. Genom projektet The Digital Traveller – HowTo Meet the Digital Challenge, som drivs av Kairos Future, ser vi framtiden komma närmare.

Syftet med projektet, som startade under hösten 2017 och har pågått under vintern, är att identifiera resetrender för att bättre förstå hur resenären kommer att bete sig i framtiden. Resultatet blir en rapport, innehållandes en rad redskap för innovation och strategisk planering, som kan hjälpa destinationsbolag, researrangörer och beslutsfattare.

The Digital Challenge – bakgrund
Projektet innefattar bland annat kundundersökningar, trendspaningar, expertintervjuer, fokusgrupper, blogganalyser, virtual reality-labb, och genomgångar av den senaste internationella forskningen och publicerade studier.

Smålands Turism deltog på en workshop i februari, där en presentation av resultaten hittills i projektet presenterades.

Uppdragsgivare för projektet är Tillväxtverket, och Smålands Turism har gått in som delfinansiär. Andra deltagare i projektet är Visit Dalarna, Region Skåne, Tourism in Skåne, Höga Kusten destinationsutveckling AB, Svenska turistföreningen (STF), STUA, Lotus Travel, TUI, Svensk-kinesiska resebyrån och Stockholmsmässan.

Smålands Turism har valt att delta eftersom vi ser att digitaliseringen redan idag har en avgörande påverkan på resebranschen och resenärers beteende. Det är viktigt att kunna ge våra företag rätt verktyg att arbeta med, erbjuda tillgång till de senaste analyserna inom ämnet, och om att vara på tårna inför de förändringar som kommer i framtiden.

Smålands Turism bjuder in till framtidsworkshop
Den 1 juni genomför Smålands Turism en workshop under ledning av Kairos Future, där hela projektet kommer att presenteras. Här kommer både företag, offentliganställda med koppling till besöksnäringen samt beslutsfattare att bjudas in. Under workshopen kommer resultaten av projektet att presenteras, deltagarna kommer att få många nya insikter och utmanas med framtisscenarion, få tillgång till värdefulla tips och delta i praktiska övningar. Håll utkik efter inbjudan!

vill du veta mer?

  • relaterat

Nytänk gav lyckat resultat i sverigekampanj

Kvinna med cykel på brygga vid vatten
För årets sverigekampanj valde vi att satsa på att nå våra målgrupper på ett nytt sätt och på en ny plattform – nämligen TikTok. Att vara första region i Sverige att satsa på en strategi på TikTok visade sig vara ett bra beslut!

Nytt projekt ska stärka besöksnäringen

par på fik i Småland.
Smålands Turism har beviljats stöd av Region Jönköpings län och Tillväxtverket för att stärka besöksnäringen i och med coronapandemin.

Framgångsrik sommarkampanj för Småland

semester i Småland
Kampanjen “Emigrera till Småland i sommar” stack ut i mängden och engagerade, samtidigt som den lyfte Smålands styrkor och besöksmål online. Svenska gästnätter i länet ökade med drygt 14%!

Ytterligare satsning på hållbar cykelturism

Tillväxtverket har beviljat Smålands Turisms stöd för projektet ”Hållbar cykelturism” vilket innebär att vi fortsätter att utveckla cykelturismen under 2020!

Årets Power BI-rapporter har anlänt

Incheckning på Västanå slott
Hur utvecklas gästnätterna i Jönköpings län? Här finns svaren på dina frågor.

Starkt första halvår för besöksnäringen

Trots en varm vinter med färre snöturister uppvisar Jönköpings län starka siffror för första halvåret 2019. Till detta bidrar den svaga svenska kronan, europeiska värmeböljor och det arbete som görs …