Gastronomiskt forum hölls på en av världens främsta måltidsdestinationer

  • publicerad

I maj arrangerades the 5th UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism i Donostia-San Sebastián, i Spanien. Ett världsforum initierat av FNs turismorganisation (UNWTO) som samlar experter inom gastronomi och turism för att driva på utvecklingen av måltidsturismen.

Under två dagar i maj bjöd World Tourism Organization (UNWTO) och Basque Culinary Center in till The 5th UNWTO World Forum on Gastronomy Touris i Donostia-San Sebastián, Spanien. Forumet besöktes av turismministrar, entreprenörer, kockar, representanter för nationella och regionala besöksnäringsorganisationer, akademin och andra centrala intressenter inom måltid och turism från över 100 nationer.

Baskien, ett föredömme inom måltidsturism
Baskien är i många avseenden en stor förebild som en av världens främsta måltidsdestinationer där medvetet och envist arbete länge pågått mot en stark, hållbar och växande måltidsturism. Årets fokusfrågor var jobbskapande och support för entreprenörskap inom måltidsturismen, som verktyg för att stärka de globala hållbarhetsmålen (SDGs) och att i måltidsturismens värdekedja belysa relevanta och värdefulla färdigheter för utveckling av och inom måltidsturismen.

På plats i Baskien fanns Anna Hegethorn, affärsutvecklare Smålands Turism.
- Platsen, fokusfrågorna och hela den internationella erfarenheten samlad inom området för måltidsturism var ett drömupplägg för mig och för Smålands Turism som jobbar med dessa utvecklingsfrågor och potentialer i Jönköpings län, säger Anna.

Måltidsupplevelser - en av de främsta reseanledningarna
The UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism startades för att öka och sprida kunskap inom måltidsturismområdet som växer starkt och där alla undersökningar visar på fortsatt stor efterfrågan – inte minst när yngre generationer gör medvetna reseval. Måltiden värderas högt av resenärer, som vill upptäcka de lokala smakerna och traditionerna, bli överraskad och delta i minnesvärda upplevelser. Så mycket som en tredjedel av besökarens inköp, i snitt, läggs på mat och dryck. Måltidsupplevelser har vuxit till en av de främsta reseanledningarna och därför ser nu länder och destinationer måltidsturism som ett strategiskt utvecklingsområde som bidrar till hela värdekedjan från produktion av kvalitativ mat, dess förädling, till boende och turismverksamheter och även till marknadsföring av platsens varumärke.

Professor Lena Mossberg, på bild ovan, var den enda inbjudna talaren från Skandinavien på the 5thUNWTO World Forum on Gastronomy Tourism. Lena Mossberg höll ett anförande i temat – Att attrahera och behålla de värdefulla talangerna, avgörande för framgångsrika destinationer.

Måltidsutveckling i Jönköpings län
Som en del av den regionala livsmedelsstrategin i Jönköpings län är Lena Mossberg engagerad i att arbeta fram en handlingsplan för långsiktig utveckling av måltidsturismen i vår region. Nästa steg för styrgruppen för regionala livsmedelsstrategin är att diskutera fram mål och vägval under Lenas ledning.

Nationell satsning på måltidsturism
I Sverige pågår nu den stora nationella satsningen för ökad måltidsturism via Visit Sweden och Måltidsprogrammet i samverkan med alla regionala turismorganisationer. Smålands Turism och Småland i stort, är en aktiv part på nivå 2. Och därmed kan vi och länets företag exempelvis vara del i den internationella kampanjen för att skapa intresse för Sverige som resval för måltids- och naturupplevelser, The Edible Country. Genom medverkan i Måltidsprogrammet tar Smålands Turism emot och visar våra företag och upplevelser för handplockade utländska måltidsresejournalister och influerare, och genom samma program har vi och vårt läns företag tillgång till ett stort kunskapsunderlag för utveckling mot konkurrenskraftig måltidsturism.

Riktlinjer för utveckling av måltidsturism
I samband med mötet presenterades och publicerades rapporten UNWTO – Guidelines for the Development of Gastronomy Tourism. En praktisk verktygslåda till hjälp att utveckla måltidsturism på destinationsnivå.
UNWTOs generalsekreterare Zurab Pololikashvili förklarade betydelsen; ”Tourism is a huge source of employment and its multipier effect has a knock-on effect on other sectors, such as gastronomy and its huge value chain involving several sectors”. Turismens förmåga att skapa jobb är även speciellt utpekat i de globala hållbarhetsmålen (SDGS) – Mål 8 (8,9) ”By 2030, device and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products.”

Fakta; FN-organet, World Tourism Organization (UNWTO) är den ledande internationella organisationen för främjande av ansvarsfull, hållbar och globalt tillgänglig turism. UNWTO pekar på turism som ett kraftfullt verktyg för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, Sustainable Development Goals, SDGs.

Läs mer om samordnings- och utvecklingsarbetet i Jönköpings län för måltidsturism på länkarna nedan.
-Följ World Forum on Gastronomy Tourism på instagram #wfgt

Foton: World Tourism Organization (UNWTO)

vill du veta mer?

  • relaterat

De småskaliga bryggerierna blomstrar

Humle
Ska man prata lokala och småskaliga finns det all anledning att prata öl. Det är en uråldrig dryck som gått från att vara superlokal till att domineras av ölindustrins jättar, för att på senare tid åter kännetecknas av mångfald och ett ökande antal mindre, lokala producenter.

Ny kampanj ska lyfta Smålands nationaldag

Tjej äter marsipantårta i Småland.
För att skapa uppmärksamhet nationellt kör Smålands Turism tillsammans med Region Kalmar län i Kalmar och Destination Småland i Kronoberg en kampanj på Fössta tossdan i mass – smålänningarnas egen nationaldag! Genom sponsring i sociala medier vill vi sprida glädje med tååtor och småländska uttryck.

Pris av råvaror från Småland

Årets Turismpris -  en lokalt designad skulptur, tillverkad med råvaror från Smålands rika natur.
Årets Turismpris som delas ut av Smålands Turism är en lokalt designad skulptur, tillverkad med råvaror från Smålands rika natur.

Wallby Säteri vinnare av Årets Turismpris 2020

Magnus Nyman, ägare av Wallby säteri.
Under den digitala Jönköpingsgalan den 26:e februari delade Smålands Turism ut Årets Turismpris 2020 i Jönköpings län. Vinnare blev Wallby Säteri, Vetlanda. Med en unik produkt som växlar efter årstiderna erbjuder säteriet en upplevelse där småländska smaker och natur står i fokus.

En digital resa in i framtiden

I rask takt sker en digital utveckling i samhället – liksom inom besöksnäringen. För att stärka vår regions digitala arbete – nu och i framtiden – har vi på Smålands Turism inlett ett samarbete med Digital Tourism Think Tank (DTTT).

Planerade insatser för att stötta besöksnäringen under 2021

Par håller hand
Pandemin har tvingat oss alla att ställa om och hålla ut. För att stötta företagarna inom Jönköpings län planerar Smålands Turism ett antal aktiviteter.