Smålands Turism söker internationell projektledare

  • publicerad

Är du vår vikarierande, internationella projektledare?

Smålands Turism AB ägs gemensamt av Region Jönköpings län och dess 13 kommuner. Vårt uppdrag är utveckling, marknadsföring och främjande av besöksnäringen genom insatser på regional, nationell och internationell nivå. Vi erbjuder hög kompetens och samordning inom besöksnäringen samt utvecklar plattformar för marknadsföring och samverkan som stärker regionens konkurrensförmåga och genererar lönsam tillväxt.

Föräldravikariat, Internationell projektledare
Produktutveckling och marknadsföring
Smålands Turism har byggt upp ett långsiktigt nätverk av internationella turoperatörer i främst Centraleuropa. Vikariatet innebär att hjälpa befintliga turoperatörer att utveckla sitt befintliga utbud och inleda nya samarbeten med syfte att Jönköpings läns utbud ska vara inkluderat i så stor del av turoperatörs ledet som möjligt på våra prioriterade marknader. Fokus ligger på produktutveckling efter utlandsmarknadernas efterfrågan och arbetet innebär daglig dialog med näringslivet i hela länet för att sprida kunskap om efterfrågan och kunna guida och coacha företagen till rätt turoperatör.
Arbetet sker inom ramen för ett samarbetsprojekt med Visit Sweden och andra regioner. Förutom den dagliga kontakten med företag ingår samarbeten med kollegor från andra regioner i Sverige, att arrangera visningsresor, underhålla agentmanual, mäss- och workshop deltagande etc. Inte minst viktigt är ett tätt samarbete med regionala kollegor.

Tjänsten kräver förståelse för en regional turistorganisations del i besöksnäringsutvecklingen. Att förstå sambanden och rollfördelningen mellan en enskild besöksnäringsaktör, lokala destinationer, regionala organisationer och internationell marknadsföring. Arbetssättet med bearbetning av internationella turoperatörer gör tjänsten till en spindel i nätet mellan övrig marknadsföring av Smålands utbud och övrig produkt- och destinationsutveckling.
Därmed är du behjälplig inom många olika funktioner och projekt på Smålands Turism. Smålands Turism är ett litet företag med 9 anställda och därför gäller det att vara förberedd på att vara behjälplig med andra arbetsuppgifter också och att stötta kollegorna vid arbetstoppar.

Vi söker dig som har:
• Ett brett nätverk inom besöksnäringen i Jönköpings län
• Erfarenhet av att arbeta med internationella turoperatörer
• Marknadskunskap Tyskland (Schweiz och Österrike), Nederländerna och Belgien är meriterande
• Eftergymnasial utbildning
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom besöksnäringen
• God samarbetsförmåga
• Engelska- god förmåga i tal och skrift är ett krav
• Tyska- meriterande men inget krav

Tidsperiod: december 2018 – januari 2020
Välkommen att skicka in din ansökan till helene.berg@smalandsturism.se, senast den 20 november!

För frågor om företaget och tjänsten var god kontakta:
Helene Berg, VD 036-35 12 75 helene.berg@smalandsturism.se
För specifika frågor om tjänsten var god kontakta:
Hanna Glans, 036-35 12 74 hanna.glans@smalandsturism.se

vill du veta mer?

  • relaterat

Nytt projekt ska stärka besöksnäringen

par på fik i Småland.
Smålands Turism har beviljats stöd av Region Jönköpings län och Tillväxtverket för att stärka besöksnäringen i och med coronapandemin.

Framgångsrik sommarkampanj för Småland

semester i Småland
Kampanjen “Emigrera till Småland i sommar” stack ut i mängden och engagerade, samtidigt som den lyfte Smålands styrkor och besöksmål online. Svenska gästnätter i länet ökade med drygt 14%!

Ytterligare satsning på hållbar cykelturism

Tillväxtverket har beviljat Smålands Turisms stöd för projektet ”Hållbar cykelturism” vilket innebär att vi fortsätter att utveckla cykelturismen under 2020!

Årets Power BI-rapporter har anlänt

Incheckning på Västanå slott
Hur utvecklas gästnätterna i Jönköpings län? Här finns svaren på dina frågor.

Starkt första halvår för besöksnäringen

Trots en varm vinter med färre snöturister uppvisar Jönköpings län starka siffror för första halvåret 2019. Till detta bidrar den svaga svenska kronan, europeiska värmeböljor och det arbete som görs …

Privatresandet växer både i Sverige och utomlands

Turister besöker Mullsjö, Småland
Statistik från Tillväxtverket visar att Småland behåller sin plats som Sveriges 4:e största turistdestination mätt i gästnätter.