Ökning av årets pressbesök

  • publicerad

Ett utökad samarbete med Visit Sweden, samt att vi under året arbetat mer aktivt med den brittiska marknaden, har under 2018 inneburit fler pressbesök än föregående år.

En sammanställning av 2018-års pressresor visar att Smålands Turism i år haft besök av hela 58 journalister och influensers, jämfört med 39 under år 2017. Journalisterna som besökt Jönköpings län under året har kommit från Norge, Nederländerna, Tyskland, Danmark, Storbritannien, Frankrike, USA och Sverige. Störst antal pressbesök har vi haft under september-december vilket är mycket glädjande med tanke på att flera företag i länet arbetar med att förlänga säsongen.

I och med Smålands Turisms satsning på cykelturister från Storbritannien har de brittiska besöken ökat mest, till hela 16 stycken jämfört med 3 föregående år. Vi har även haft en rejäl ökning i norska medier i år. Fokus har då legat på trädgård, samt mat och design.

Småländska teman
Fortfarande kan man se en stor efterfrågan på upplevelser som går hand i hand med Astrid Lindgren och hennes presentation av vårt landskap. Även småländsk mat och design står högt upp på listan.
Småländsk natur skapar mer och mer intresse, därav är det inte så konstigt att Store Mosse Nationalpark, liksom RAMOA med sin ”egna ö” varit välbesökt under årets pressresor. Två speciella naturupplevelser som fångas bra på bild och lätt tar plats i internationella medier.
I och med den fina utställningen om John Bauer på Jönköpings läns museum, där museet uppmärksammat att det är 100 år sedan dödsdagen, har vi även haft ett par resor med Bauer-tema. I de fallen fokuserades resan på trakterna kring Jönköping och Gränna.

Kuriosa

• I genomsnitt besöker varje journalist oss under 2 dagar .
Över 100 dagar har vi har lagt pressprogram för.
• Räknar man hur många dagar våra journalister individuellt upplevt vårt län, är det 201 dagar! Det innebär att vi i princip har en journalist på besök varannan dag under året.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med pressbesök?
Välkommen att kontakta Camilla!

Ökning av pressbesök i Jönköpings län
Internationell pressgrupp på besök på Wallby Säteri

vill du veta mer?

  • relaterat

Ytterligare satsning på hållbar cykelturism

Tillväxtverket har beviljat Smålands Turisms stöd för projektet ”Hållbar cykelturism” vilket innebär att vi fortsätter att utveckla cykelturismen under 2020!

Årets Power BI-rapporter har anlänt

Hur utvecklas gästnätterna i Jönköpings län? Här finns svaren på dina frågor.

Starkt första halvår för besöksnäringen

Trots en varm vinter med färre snöturister uppvisar Jönköpings län starka siffror för första halvåret 2019. Till detta bidrar den svaga svenska kronan, europeiska värmeböljor och det arbete som görs för att st…

Privatresandet växer både i Sverige och utomlands

Statistik från Tillväxtverket visar att Småland behåller sin plats som Sveriges 4:e största turistdestination mätt i gästnätter.

Ännu en aktör i Jönköpings län uppnår nu högsta Swedish Welcome-nivån – Enastående!

Vandalorum var utmärkta redan vid förra genomlysningen 2018 – till och med enastående på vissa områden. De fick ändå ett trettiotal förslag av rådgivaren. Mycket handlade om att först formulera och sedan kommunicera det hållbara de gör – och naturligtvis också göra alltfler hållbara val.

De är nominerade till Årets Turismpris 2019

Samtliga nominerade till Årets Turismpris har visat på föredömliga insatser för att utveckla besöksnäringen i Jönköpings län.