Ökning av årets pressbesök

  • publicerad

Ett utökad samarbete med Visit Sweden, samt att vi under året arbetat mer aktivt med den brittiska marknaden, har under 2018 inneburit fler pressbesök än föregående år.

En sammanställning av 2018-års pressresor visar att Smålands Turism i år haft besök av hela 58 journalister och influensers, jämfört med 39 under år 2017. Journalisterna som besökt Jönköpings län under året har kommit från Norge, Nederländerna, Tyskland, Danmark, Storbritannien, Frankrike, USA och Sverige. Störst antal pressbesök har vi haft under september-december vilket är mycket glädjande med tanke på att flera företag i länet arbetar med att förlänga säsongen.

I och med Smålands Turisms satsning på cykelturister från Storbritannien har de brittiska besöken ökat mest, till hela 16 stycken jämfört med 3 föregående år. Vi har även haft en rejäl ökning i norska medier i år. Fokus har då legat på trädgård, samt mat och design.

Småländska teman
Fortfarande kan man se en stor efterfrågan på upplevelser som går hand i hand med Astrid Lindgren och hennes presentation av vårt landskap. Även småländsk mat och design står högt upp på listan.
Småländsk natur skapar mer och mer intresse, därav är det inte så konstigt att Store Mosse Nationalpark, liksom RAMOA med sin ”egna ö” varit välbesökt under årets pressresor. Två speciella naturupplevelser som fångas bra på bild och lätt tar plats i internationella medier.
I och med den fina utställningen om John Bauer på Jönköpings läns museum, där museet uppmärksammat att det är 100 år sedan dödsdagen, har vi även haft ett par resor med Bauer-tema. I de fallen fokuserades resan på trakterna kring Jönköping och Gränna.

Kuriosa

• I genomsnitt besöker varje journalist oss under 2 dagar .
Över 100 dagar har vi har lagt pressprogram för.
• Räknar man hur många dagar våra journalister individuellt upplevt vårt län, är det 201 dagar! Det innebär att vi i princip har en journalist på besök varannan dag under året.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med pressbesök?
Välkommen att kontakta Camilla!

Ökning av pressbesök i Jönköpings län
Internationell pressgrupp på besök på Wallby Säteri

vill du veta mer?

  • relaterat

Nytänk gav lyckat resultat i sverigekampanj

Kvinna med cykel på brygga vid vatten
För årets sverigekampanj valde vi att satsa på att nå våra målgrupper på ett nytt sätt och på en ny plattform – nämligen TikTok. Att vara första region i Sverige att satsa på en strategi på TikTok visade sig vara ett bra beslut!

Nytt projekt ska stärka besöksnäringen

par på fik i Småland.
Smålands Turism har beviljats stöd av Region Jönköpings län och Tillväxtverket för att stärka besöksnäringen i och med coronapandemin.

Framgångsrik sommarkampanj för Småland

semester i Småland
Kampanjen “Emigrera till Småland i sommar” stack ut i mängden och engagerade, samtidigt som den lyfte Smålands styrkor och besöksmål online. Svenska gästnätter i länet ökade med drygt 14%!

Ytterligare satsning på hållbar cykelturism

Tillväxtverket har beviljat Smålands Turisms stöd för projektet ”Hållbar cykelturism” vilket innebär att vi fortsätter att utveckla cykelturismen under 2020!

Årets Power BI-rapporter har anlänt

Incheckning på Västanå slott
Hur utvecklas gästnätterna i Jönköpings län? Här finns svaren på dina frågor.

Starkt första halvår för besöksnäringen

Trots en varm vinter med färre snöturister uppvisar Jönköpings län starka siffror för första halvåret 2019. Till detta bidrar den svaga svenska kronan, europeiska värmeböljor och det arbete som görs …