Småländsk mat med stor potential

  • publicerad

”Sverige har nu 17 produkter med skyddad beteckning, och syftet med märkningarna är att öka konkurrenskraften och främja destinationsutveckling och landsbygdens ekonomi, samtidigt som konsumentens möjlighet att göra medvetna val ökar”. Det berättar Camilla Bender Larsson från Jordbruksverket.

Den 10 december anordnade Smålands Turism en digital kunskapsförmiddag om potentialen med EU:s kvalitetsmärkningar, SUB och SGB.

SUB (skyddad ursprungsbeteckning) avser produkter som härstammar från en viss ort eller region, och att råvarorna och deras väg till färdig produkt ska utföras inom området. Dessutom ska produktens egenskaper och kvalitéer helt eller till stor del bero på platsen.

SGB (skyddad geografisk beteckning) innebär att en produkt härstammar från en viss ort, region eller land, och att produktens kvalitéer eller egenskaper huvudsakligen kan härledas till det geografiska ursprunget. Dessutom ska minst ett steg i produktionskedjan äga rum i området.

Under förmiddagen samlades deltagare och flertalet föreläsare i ett digitalt möte för att öka kunskapen kring ursprungsmärkta produkter. Märkningarna gynnar både producenten och platsen, och under mötet fanns möjlighet till provsmakning i realtid för deltagare som beställt hem provsmakningskit.

Småländska stoltheter
Jönköpings län har idag tre produkter att känna extra stolthet över gällande ursprungsmärkning. Det gäller Rökt Vätternsik, Äkta Gränna Polkagris och Vrigstad Hemost – som alla tre ansökt om skyddad beteckning. Camilla Bender Larsson från Jordbruksverket berättar:

-Sverige har nu 17 produkter med skyddad beteckning. Syftet med märkningarna är att öka konkurrenskraften och främja destinationsutveckling och landsbygdens ekonomi, samtidigt som konsumentens möjlighet att göra medvetna val ökar.

Regionalt ser Christina Odén, Region Jönköpings län, att Jönköpings län har stor potential vad gäller platsunika smaker och skyddade beteckningar.

På Almenäs bruk finns erfarenhet av ursprungsskyddets process med sin Wrångebäcks Ost. Tomas Berglund, VD, belyser vikten av att ta kvalificerad hjälp.
-Jag jämför en ursprungsmärkning med att befinna sig i matens ”hall of fame”. Det är viktigt att ta hjälp för att det ska bli rätt.

Ansökningar hos EU
Sven-Erik Larsson arbetar nationellt med producenter som vill ursprungsmärka sina produkter och är verksam i Smålands Turisms insatser för utveckling av efterfrågade måltidsupplevelser. Under förmiddagen presenterade han Smålands tre produkter tillsammans med producenterna själva.

Vrigstad Hemost
Magnus Nordh från Vrigstad Hemost berättar att de tillverkar 50 000 kg ost per år, och att allt, trots att det är stortillverkning, utförs hantverksmässigt.

-Märkningen är viktig inte minst för att det ökar möjligheten att välja svenskt. Dessutom skapar det en yrkesstolthet hela vägen in i mejerierna, menar Magnus.

Rökt Vätternsik
Jonny Ståhl från Rökt Vätternsik berättar att deras produkt har en mycket gammal konserveringsmetod och bygger på ett gediget samarbete som stärker flera lokala aktörer.

-Det gör att restauranger kan ta mer betalt för vår mat - för en lokalt producerad måltid. Dessutom finns en stor yrkesstolthet hos de aktörer som producerar Rökt Vätternsik, säger Jonny.

Äkta Gränna Polkagrisar
Catrin Kvist är en av 13 aktörer som bakar Äkta Gränna Polkagrisar.

-Polkagrisens historia stäcker sig tillbaka till mitten på 1800-talet och har sin början hos en änka som försåg hela stadens barn med de randiga sötsakerna. Gemensamt för alla oss polkagrisbagare i Gränna är stoltheten över historian. Ur den uppstod viljan att ursprungsskydda produkten.
-Märkningen kommer att få turister att förstå att produkten är en souvenir, och ur samarbetet kring märkningen har erbjudanden med övernattning, måltider och upplevelser vuxit fram, avslutar Catrin.

Idag finns alla tre ansökningarna hos EU i Bryssel för granskning.

Fler vill ha platsunika smaker
Enligt forskning efterfrågar allt fler resenärer platsunika smaker och upplevelser, berättar Professor Lena Mossberg.
-Lokala smaker kopplas till hållbar besöksnäringsutveckling och attraktiva destinationer. Av allt vi kan se framåt blir det lokala och hållbara bara viktigare och viktigare för resenärer.

Jens Heed från Visit Sweden avrundade dagen med att förklara att en ursprungsmärkning inte bara gynnar produkten, utan en hel destination.

Kunskapsdagen om skyddade beteckningar är en del i arbetet med den regionala livsmedelsstrategin och måltidsprogrammet. Förmiddagen var ett samarbete mellan Region Jönköpings län och Smålands Turism.

Vrigstad Hemost, en av de tre lokala producenter som vill ursprungsmärka sina produkter.

vill du veta mer?

  • relaterat

Ta fram styrkan inom dig

Mental coach Susanne Pettersson
Den 4 februari bjöd Smålands Turism in till en digital föreläsning med Susanne Pettersson. Föreläsningen ”Ta fram styrkan inom dig” handlade om att vi alla har förmågan att ta fram styrkan inom oss. Den handlar även om tron på sig själv, att följa sina drömmar och att ingenting är omöjligt.

Tipslista: decemberdryckerna från norra Småland

Äppelmust i snölandskap
Vinterns högtider ligger framför oss. Med dem kommer kryddiga smaker, varma drycker och festliga tillställningar. I norra Småland finns flera kreativa dryckestillverkare att upptäcka, och med hjälp av måltidsexperterna Sven-Erik Larsson och Gustav Arnell presenterar vi vinterns must-have-drycker.

Inspiration den digitala vägen när Smålands Turism arrangerade cykeldag

mtb i midnattssol
Syftet med dagen var att kartlägga var vi står i cykelutvecklingen, hur vi gemensamt som cykeldestination tar nästa steg och vilka resurser som finns och behövs.

Goda exempel visar (cykel)vägen framåt!

Med fokus på mountainbike anordnade vi en studieresan till Borgen Outdoor och Isaberg Mountain Resort. Här ville vi visa upp två anläggningar som kommit långt i sin utveckling och som därför kunde fungera som goda exempel.

Framgångsrik sommarkampanj för Småland

semester i Småland
Kampanjen “Emigrera till Småland i sommar” stack ut i mängden och engagerade, samtidigt som den lyfte Smålands styrkor och besöksmål online. Svenska gästnätter i länet ökade med drygt 14%!

Samtliga cykelrutter på under en månad!

cyklist Småland
Torbjörn Svensson antog utmaningen och cyklade samtliga rutter i den nya cykelkartan för Norra Småland - på mindre än en månad.