Omvärldsbevakning

ATWS – klockrent forum för Abloc

Under Adventure Travel World Summit, i oktober samlades några av världens absolut bästa aktivitetsföretag i Toscana för att ta del av kunskap, inspiration och nyheter inom outdoor- och naturturism. Ett …

Glädjande och ovanligt utfall i kvalitets- och hållbarhetsgenomlysning!

Hooks Herrgård visar upp enastående resultat i genomlysningen av Swedish Welcome Swedish Welcome är den metod som Smålands turism har valt att använda inom Jönköpings län för att stötta hållbarhe…

Ny projektkoordinator för Hållbar produktutveckling

Säg hej till vår nya kollega!

Bingo Rimer väckte stoltheten för Småland

Nyheten att Bingo Rimér varit i Småland har väckt stort intresse. Både hos hans 168 000 följare i sociala medier, men även hos lokal media och bland smålänningar han mött på sin resa.

Jönköpings län växer snabbast i hållbarhetsarbetet med Swedish Welcome

Vårt län har sedan starten haft engagerade företag som både utvecklingsstöd och användare av Swedish Welcome-metodiken. Under senaste året har vi den snabbaste ökningen bland de regioner och områden som är med och äger och använder metoden.

140 dagar av norra Småland

Hittills i år har 29 stycken journalister, bloggare, fotografer och influencers sammanlagt fått uppleva 140 dagar med aktiviteter i norra Småland. Efterfrågan på outdooraktiviteter har varit överrepresenterad, och Store Mosse Nationalpark lika så.

Välkomna till Smålands Turisms nya identitet!

Vi fortsätter framåt och utvecklar nu vår egna identitet

Grill- och eldningsförbud Jönköpings län

Grilla i egen trädgård?

Det är nu godkänt att grilla under stor försiktighet i egen trädgård. Detta säger Länsstyrelsen Jönköping.

2017 ett nytt rekordår för besöksnäringen

2017 blev ytterligare ett starkt år för turismen i Sverige. Turismutgifterna ökade med 7,4 procent, vilket är den kraftigaste ökningen sedan 2006. Vi skapade tillsammans 10 600 nya jobb i Sverige 2017 och sedan år 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat med 34 procent.