Vad söker den tyske vandraren?

 • publicerad

Den tyske vandraren har höga krav på flexibilitet, korta och lätta vägnät. Den genomsnittliga vandringen är 2,45 timmar om dagen, och gemensamt har de att de är individualister med höga krav, hög utbildningsgrad och hög inkomst.

Dessa utgör över 40% av de tyska semesterresenärerna, och beskrivs som sofistikerade, realistiska och kvalitetsmedvetna människor, med ett stort intresse för det kulturella.

Motiv och image

Den största anledningen till att människor väljer att vandra är för att få en naturupplevelse i spektakulära landskap, men även för att röra på sig och vara mer aktiv både för att det är kul och för hälsans skull. Många vandrar även för att få uppleva en region på ett annat sätt, men fler och fler vandrar för att rensa huvudet och minska stress. Vandring är ett bra alternativ för aktivitet då det finns möjlighet att vandra var man än är, men även för att det är omväxlande, sunt och billigt. Allteftersom fler får upp ögonen för vandring utvecklas kläd- och utrustningsindustrin för att anpassa sig till dagens moderna samhälle och vandrarens behov, vilket leder till att vandringens image förbättras.

Målgrupp

Hela 56 % av den totala befolkningen i Tyskland uppger att de antingen vandrar regelbundet, ibland eller sällan, medan 44 % uppger att de aldrig vandrar. Intresset för att vandra börjar ofta i 40-års åldern och de som är mest aktiva med att vandra är i 65-74-års åldern och de vandrar regelmässigt. 49 % av de tyska vandrarna föredrar att vandra i en mellan-terräng i lätt böljande landskap, medan 20 % föredrar en tuff vandring med stora höjdskillnader. Vandring är en helårsaktivitet, men det märks tydligt vilka månader det är populärast att vandra, nämligen maj till september.

Vandring på semestern

6 miljoner vandrare väljer att genomföra sin vandringssemester i Tyskland varje år och under vandringssemestrarna utgår ca 80% från en centralort med vandring därifrån, medan ca 24% väljer att bo på olika boenden, vilket de yngre vandrarna föredrar. Städer med 50 000-100 000 invånare har flest vandrare. Under semestern vandras det längre sträckor och man kan se en tydlig skillnad på alla dem som övernattar på olika ställen. De vandrar nästan dubbelt så långa sträckor gentemot de som bor på samma centralort. Det resmål som lockar flest vandrare är Österrike, dit söker sig 35 % av vandrarna, medan Tjeckien, Spanien, Turkiet, Sverige och Polen ligger på sammanlagd andel 2- 5% av utländska vandringsbesökare under semestern.

Aktiviteter och kvalitetskrav

För de flesta är aktiviteten i sig själva vandringen, speciellt för flerdagsvandrare. Av dagstursvandrare gör enbart ca 26 % något annat i samband med vandringen och en av de populäraste aktiviteterna i samband med vandringen är att uppleva kulturella och historiska sevärdheter. Skyltning med tydliga orienteringstavlor är mycket viktigt och målen ska vara i ordningsföljd, vandrarna vill även att det ska finnas informationstavlor som anger bland annat höjdangivelser och information om vilken institution som vårdar vägen. Vägmarkeringar på t.ex. träd är något som är viktigt för vandraren då ca 46 % av dagsvandrarna inte har någon vandringskarta. Även enkla rastmöjligheter längs vandringsleden är viktigt för vandraren. Vandraren vill inte behöva gå på asfalt och de vill ha en runda som de kan gå på utan att behöva ta samma väg tillbaka.

Förberedelse och bokning

För att förbereda sig inför vandringen använder ca 62 % internet för att leta information om rutter och hotell, men bara 14% bokar sina boende via internet. Ca 21% använder broschyrer och info från turistkontor, men bara ett fåtal vandrare väljer att boka sin resa via en resebyrå eller researrangör. Vandraren är en självständig individ och hela 75 % väljer att själva ta kontakt med boendet och boka via dem, delvis för att kunna fråga personalen vid boendet om frågor gällande vandringsleder med mera. Cirka 1,3 miljoner vandrare är intensivvandrare och prioriterar att vandra framför annat. De spenderar i genomsnitt 5,4 nätter när de vandrar istället för snittet på 3,5 nätter, hela 33 % av intensivvandrarna får sin information från personlig erfarenhet. Vanligaste transportsätt är egen hyrbil till Sverige.

Turoperatörer

Företagen är indelade i geografiska teman som land/ region eller typ av vandring som alpin, vinvandring och pilgrimsvandring. Wikinger Reisen är ett unikt vandrings företag som vänder sig mot singles eller empty-nesters och är verksamt i södra Sverige. Det finns drygt 100 små vandringsföretag som säljer vandringsresor i norra Sverige. Förutom Wikinger Reisen som har ett större utbud är det endast Lappland som är representerat hos turoperatörerna idag.

Internet

Internet har en betydelsefull roll i planeringen av en vandringsresa, det är höga krav på interaktiva sidor med det totala utbudet, inte bara vandring utan även koppling till sociala medier där man kan utbyta erfarenheter. Vandringsbloggar är något som inte är särskilt utvecklat i Tyskland, det finns med de är små och inte särskilt bra. Användning av digitaliserade produkter så som GPS, appar etc går väldigt långsamt.

Framtiden

Man ser att det kommer att ske en lätt ökning av antal vandrare, detta pga gruppen seniorer växer och de kommer att vandra mer utomlands då de är mindre säsongsbundna. Resemotiven kommer att spela en större roll då fler kommer att vilja vandra för kultur, natur och hälsa. Dagsvandringarna kommer att bli kortare, ca 10 km, resorna kommer att bli fler och nya resmål kommer att tillkomma. Men kvalité prioriteras framför kvantitet och resmål som lyckas i sin satsning att bli en vandringsdestination kommer att vinna allt mer marknad.

Rekommendationer från tyska myndigheter:

Bygg inte nya vandringsvägar utan uppgradera de som finns och bygga in dem i vandringsnätverk
Bygg starka regionala kluster och satsa på de som har bästa förutsättningarna genom tillgänglighet och landskap
Satsa på ett enhetligt kvalitativt märkningssystem istället för många olika kvalitetssigill
Total anknytning till offentlig transport är inte ekonomiskt försvarbart, hitta andra lösningar
Öka inriktningen på ”inre” värden, skapa högre krav på ”äkta” landskap och tillrättalägg inte för mycket i naturen
Hela destinationen måste jobba tillsammans för att skapa en helhetsupplevelse och kunna erbjuda allt som kunden efterfrågar i vandringsresan
Tänk på att en unik vandringsupplevelse kan användas för att profilera sig, men för det måste det finnas ett bredare utbud av natur- och kulturupplevelser, samt wellnessprodukter för att en destination ska kunna hävda sig

Utmaningar för Sverige:
Skapa vandringskluster med leder på cirka 10 kilometer som går runt och inte fram och tillbaka. Flera av dessa leder bör ligger på bekvämt bilavstånd från en ”central boendeort”. Dessa väggar ska vara dedikerade till vandrare, inte multi-purpose
Skapa detaljerad information på internet så att man kan informera sig om utbudet av vandringsleder och deras beskaffenhet samt andra aktiviteter innan vandringen.

Rekommendationer från tyska myndigheter

Tips från Tyskland
  • Bygg inte nya vandringsvägar utan uppgradera de som finns och bygga in dem i vandringsnätverk
  • Bygg starka regionala kluster och satsa på de som har bästa förutsättningarna genom tillgänglighet och landskap
  • Satsa på ett enhetligt kvalitativt märkningssystem istället för många olika kvalitetssigill
  • Total anknytning till offentlig transport är inte ekonomiskt försvarbart, hitta andra lösningar
  • Öka inriktningen på ”inre” värden, skapa högre krav på ”äkta” landskap och tillrättalägg inte för mycket i naturen
  • Hela destinationen måste jobba tillsammans för att skapa en helhetsupplevelse och kunna erbjuda allt som kunden efterfrågar i vandringsresan
  • Tänk på att en unik vandringsupplevelse kan användas för att profilera sig, men för det måste det finnas ett bredare utbud av natur- och kulturupplevelser, samt wellnessprodukter för att en destination ska kunna hävda sig

Utmaningar för Sverige

10 kilometer är det nya
  • Skapa vandringskluster med leder på cirka 10 kilometer som går runt och inte fram och tillbaka. Flera av dessa leder bör ligger på bekvämt bilavstånd från en ”central boendeort”. Dessa väggar ska vara dedikerade till vandrare, inte multi-purpose
  • Skapa detaljerad information på internet så att man kan informera sig om utbudet av vandringsleder och deras beskaffenhet samt andra aktiviteter innan vandringen.
 • relaterat

Framtidens måltidsturism

”Framåt 2030 är hyperlokalt och autentiskt den stora trenden och efterfrågan”. Så säger Bianca Brandon Cox, projektledare inom ”Exportprogrammet för måltidsturism” på Visit Sweden, under den digitala kunskapsdagen som avhandlade senaste trend- och omvärldsanalysen om måltidsturism.  

Nu är det läge att inspirera tyskarna inför semestern!

Tyskarna bokar vanligtvis sin sommarsemester redan i november, men till följd av pandemin väljer många att avvakta. Däremot har det nedstängda samhället och begränsade sociala kontakter bidragit till att många längtar bort och letar inspiration inför nästa resa. Nu har du chans att fånga upp dem!

Inspiration den digitala vägen när Smålands Turism arrangerade cykeldag

mtb i midnattssol
Syftet med dagen var att kartlägga var vi står i cykelutvecklingen, hur vi gemensamt som cykeldestination tar nästa steg och vilka resurser som finns och behövs.

Goda exempel visar (cykel)vägen framåt!

Med fokus på mountainbike anordnade vi en studieresan till Borgen Outdoor och Isaberg Mountain Resort. Här ville vi visa upp två anläggningar som kommit långt i sin utveckling och som därför kunde fungera som goda exempel.

De utländska turisterna saknades under sommaren 2020

familj badar i Småland
Trots att många svenskar semestrat i Sverige under sommaren har tappet av de utländska besökarna inneburit stora förändringar för besöksnäringen.

Stark efterfrågan på sverigeresor från tyska turister

Efter en sommar med starkt begränsat utlandsresande är tyskarnas längtan efter att få resa utomlands starkare än någonsin. Både flyg- och bussbranschen har påverkats av pandemin, något som förväntas gynna Sverige framåt.