Swedish Welcome - hållbarhetshjälp för företag inom besöksnäringen

Swedish Welcome-metoden utgår från gästen, gästens behov och förväntningar. Det handlar om att antingen uppfylla eller överträffa dem.

Swedish Welcome är en utvecklingsmetod för hållbarhetsarbete anpassad för turismaktörer. Metoden tar hänsyn till kvalitet och värdskap, samt ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Swedish Welcome är en kvalitets- och hållbarhetsmetod som används inom flera regioner i landet. Med stöd av auktoriserade rådgivare är ambitionen att stärka verksamheten på flera områden inom hållbarhet. Finansiering av rådgivarnas arbete kan ske på olika sätt, oftast genom regionala projektsatsningar.

Hållbarhet inom turismnäringen
Swedish Welcome grundar sig i ett behov inom besöksnäringen att jobba hållbart och skaffa verktyg för att uppnå de globala, nationella och regionala hållbarhetsmålen.

– Swedish Welcome är en seriös plattform med stark profilering som hjälper till att upprätthålla hög standard och ett genuint hållbarhetstänk. För oss var det enbart positivt att få vara med. Det är lätt att bli hemmablind, men Swedish Welcome-metoden är som en mini-revision. Det gav ny energi, berättar Sofia Petersson, VD på Bauergården i Bunn.

Människor vill inte sluta uppleva, inte sluta resa. Men vi kan resa smartare, långsammare och över mindre områden. Vi kan klimatkompensera. Varje individ och varje verksamhet kan se över sina val och rutiner.
Exportmogna företag som vill utvecklas hållbart behövs. Vi måste bevara - inte förstöra - de resurser och den natur vi har. Hållbarheten och dess principer måste ständigt finnas med i verksamhetsutvecklingen. Här kan Swedish Welcome bidra genom att erbjuda en metod för hur man går till väga.

– En objektiv, opartisk inblick i verksamheten är alltid nyttig. Vi får kvitto på att vi gör många saker rätt, men också tips för att kunna utveckla och förbättra, säger Therese Edberg på Hooks Herrgård.

Så går metoden till
Metoden bygger på hundra aspekter inom tio olika områden; värdskap, gästinformation, interiör och exteriör, städning, mat och dryck, tillgänglighet, trygghet, utrustning, ledning och styrning samt energi, vatten och avfall.

Genom ett oanmält besök och ett bokat möte genomför rådgivaren en konkret nulägesanalys av verksamheten och återkopplar med förslag och tips på hur turismaktören kan stärka upp sitt erbjudande kring en bättre gästupplevelse och en hållbar utveckling. Deltagaren får sen en sammanfattande rådgivarrapport, samt introduktion och material för att på egen hand fortsätta arbetet med förbättringar enligt Swedish Welcome-metoden.

– När man försöker utvecklas hela tiden riskerar man att inte hinna stanna upp och tänka. Nu laddar vi för att skärpa informationen på webbsidan och göra den mer vänlig för smarta telefoner. Annat vi gjort efter förra Swedish Welcome-besöket var att förse slösaktiga vattenkranar med bättre munstycken. Säkerhet och koll på medarbetarnas kompetens är andra starka områden, berättar Johanna Gustafsson, arrangemangskoordinator på Vandalorum.

Finansiering
Under åren 2017-2019 fanns det möjlighet att få finansiell hjälp med besöken av en Swedish welcome-rådgivare genom satsningen Hållbar Produktutveckling (HPU). Från år 2020 och framåt kan det finnas andra finansieringsmöjligheter för dig som vill få verksamheten genomlyst med metoden. Kontakta oss på Smålands Turism!

Mer om metodens omfattning och mätbarhet över tid hittar du här: www.swedishwelcome.se/statistik

Servering på restaurang Hook
Hooks Herrgård har visat upp enastående resultat i Swedish Welcome-genomlysningen. © Hooks herrgård

vill du veta mer?