Så här bygger man hållbara cykelleder

Ledbyggaren Mark McClure ger värdefulla tips till företag och föreningar som planerar att bygga nya cykelleder i Småland.

Genom att lägga tid på planering och utgå från platsens unika värden kan man skapa cykelleder som är roliga, säkra och hållbara för både cyklister och platsen. Mark McClure är en av världens främsta ledbyggare och här presenterar han sina bästa tips.

Mark McClure, Trail Tools har specialiserat sig på att bygga mountainbikeleder och har designat över en miljon meter led i 25 olika länder. Med 15 års erfarenhet har han utbildat över 5000 ledbyggare och i april 2023 höll han i en ledbyggarskola på Grännaberget för cykelföreningar, entreprenörer inom ledbygge och kommuner i Jönköpings län.

När man ska bygga en ny cykelled för mountainbikecyklister finns det flera faktorer att tänka på för att göra lederna säkra, roliga och hållbara. Här är några saker som du som ledbyggare bör tänka på:

Planering: Planera noga var cykelleden ska byggas och vilken typ av terräng som den kommer att löpa igenom. Tänk på vilka typer av berg, skog och mark som finns i området och anpassa ledernas utformning därefter.

Användare: Tänk på vilka som kommer att använda cykellederna och se till att lederna passar för deras färdighetsnivåer. Bygg lederna så att de är utmanande utan att vara farliga.

Miljö: Tänk på miljön när du bygger cykelleder. Se till att bygga på ett sätt som inte skadar naturen och undvik att bygga genom känsliga ekosystem.

Säkerhet: Säkerhet är avgörande när det gäller cykelleder. Se till att skylta tydligt och att leden är lätt att följa. Tänk också på säkerheten för cyklisterna genom att se till att lederna har en lämplig bredd och att farliga hinder undviks.

Markarbeten: Innan du börjar bygga cykelleden bör markarbeten göras för att jämna ut terrängen och skapa en jämn yta. Detta kan involvera att fylla i gropar eller nivåskillnader, eller att bygga upp hopp och kurvor.

Underhåll: En viktig del av att bygga en cykelled är att tänka på dess långsiktiga hållbarhet. Se till att lederna är lätta att underhålla och att de tål slitage från cyklister.

Variation: För att göra cykellederna roliga och utmanande bör du inkludera olika typer av terräng och utmaningar, till exempel stenar, rötter och branta backar.

Genom att tänka på dessa faktorer kommer du att kunna bygga cykelleder som är roliga, säkra och hållbara för mountainbikecyklister!

"Börjar med att fundera på vem ni bygger leden för, innan ni börjar bygga den"
Mark McClure berättar om vad man behöver tänka på när man bygger hållbara cykelleder, 3 min.

IMBA (The International Mountain Bicycling Association)
Ledbyggarskolan arrangeras av IMBA Europe som är en ideell organisation som arbetar för att främja och utveckla mountainbiking runt om i världen. De hjälper till att utveckla cykeldestinationer genom att erbjuda rådgivning och stöd till samhällen, parker och organisationer som vill utveckla sina mountainbikeleder. IMBA arbetar också för att bevara naturliga resurser och skapa hållbara cykeldestinationer som kan dra nytta av turism och främja hälsa och välmående i lokala samhällen.

Mark McClure håller i en ledbyggarskola för föreningar, entreprenörer inom ledbygge och kommuner på Grännaberget.