Så här använder du TripAdvisor

Här ger vi dig en guide för hur du kommer igång att registrera din verksamhet på TripAdvisor.

TripAdvisor är ett kostnadsfritt verktyg för att marknadsföra din verksamhet mot potentiella besökare.

Registrera
Först måste du registrera din verksamhet. Det kan du göra här: tripadvisor.se/GetListedNew. Det är viktigt att den information som finns är uppdaterad och korrekt. När du väl är inloggad är det enkelt att ändra dina uppgifter. Tänk på att din verksamhet redan kan finnas presenterad på TripAdvisor där besökare själva publicerat text, bilder och omdömen.

E-mail
Alla berörda i verksamheten bör ha tillgång till den e-mail som används vid registreringen. Dit skickas bland annat omdömen och dessa ska helst besvaras så snabbt som möjligt.

Bilder
Bra och relevanta bilder spelar en viktig roll när besökare jämför boenden, besöksmål och aktiviteter.

  • Bilder bör hålla en hög kvalitét, dvs att de är skarpa.
  • Ladda upp minst 10 stycken bilder.
  • Ladda upp bilder på både interiör och exteriör.
  • Både du och resenärerna kan lägga upp bilder på din verksamhet.

Välj minst tio interiöra och exteriöra bilder av hög kvalitét. För att lägga till bilder går du in på hanteringscentret och klickar på ”Profil” i menyn högst upp och väljer ”Hantera bilder”. Du kan också lägga upp nya bilder genom att klicka på ”Lägg till fler bilder” längst upp till höger på sidan. Välj bilder som speglar din verksamhet på ett bra sätt.
Huvudbilden ger det första intrycket – välj med omsorg och uppdatera löpande för att visa så aktuellt innehåll som möjligt. Bilden ska vara i liggande format och minst 1 200 px bred, 628 px hög och max 5 mb i formaten .gif, .jpg, .bmp, eller .png. Det kan ta tre till fem arbetsdagar innan bilden publiceras.
Om det är något fel med en bild som är tagen av en resenär kan du rapportera detta genom att välja den aktuella bilden och klicka på flaggan ”Rapportera” längst ned till höger.

Omdömen
Om man får ett negativt omdöme ska man svara snabbt och professionellt och berätta vilka åtgärder som vidtagits eller vilka förbättringar som gjorts.

TripAdvisor Business Advantage
Som betalande företagskund på TripAdvisor får er verksamhet ytterligare funktioner att utnyttja. Ni kan till exempel fästa bra recensioner vid er profil för att den ska bli extra synlig för potentiella besökare.

Ni får bland annat även tillgång till en funktion som tillåter besökare att via ett knapptryck komma i kontakt med er. Dessutom kan ni med hjälp av Business Advantage spåra och analysera aktivitet kring er profil, exempelvis vilken tidpunkt webbplatsens besökare är aktiva och vilka erbjudanden de tycker är attraktiva. På så sätt kan ni anpassa innehållet för att öka er närvaro på TripAdvisor.

omdömen på tripadvisor
Uppmuntra gärna dina besökare att lämna omdömen!